7/12/2024

Den bruna påsen ... 📌

En liten uppmaning till alla som använder sig av den bruna matavfallspåsen och slänger dem i de mindre behållarna i soprummen. Vänligen ta dubbla/tredubbla påsar då de läcker och går sönder och fluglarverna frodas i sopkärlen. Vi fick tvätta ur 98:ans tre kärl igår som var fulla med flugägg. Dessa påsar är gratis och vi kan beställa fler!

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


7/2/2024

Avstängning fjärrvärme & varmvatten 3 juli 📌

Vattenfall meddelar att fjärrvärme & varmvatten stängs av onsdagen den 3 juli mellan ca 06.00-23.00. Underhållsarbete/service. Kallvatten finns som vanligt. #Uppdaterat 4/7: varmvatten & fjärrvärme är tillbaka.

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


6/7/2024

Stämmoprotokoll 2024 📌

Stämmoprotokoll från föreningsstämman ("årsstämman") finns nu publicerat på Brf Släntens Facebook-sida samt även här på föreningens hemsida under flikar "Föreningen" & välj underflik "Föreningsstämma". Länk: Stämmoprotokoll 2024

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


6/4/2024

Ny styrelse Brf Slänten 📌

Efter konstituerande möte den 4 juni 2024 så ser Brf Släntens styrelse ut såhär:

Styrelsen Brf Slänten 1 i Vega
Ordförande: Mikael Salomon 
Vice Ordförande: Sarah Nilsson
Ledamot: Conny Lundell
Ledamot: Dennis Berthelsson 
Ledamot: Sandra Hammarström
Ledamot: Daniel Mansnerus
Suppleant: Robin Nilsson
Suppleant: Jenny Salomon

Vi hälsar nya ledamöter Sandra & Daniel välkomna till styrelsen och tackar Adem Roselli-Alp för två år som suppleant (avgår).

Mvh, Styrelsen Brf Slänten 


5/30/2024

Filterutdelning 2024 📌

UTDELNING FILTER: 
SÖNDAG 09 JUNI: 19.00-19.30.
MÅNDAG 10 JUNI: 19.00-19.30.
PORT 96, ENTRÉN.

Till alla boende i Brf Slänten. Det är obligatoriskt att byta filter minst en gång årligen. Kom & hämta upp en uppsättning filter.

FILTER PICK-UP:

SUNDAY 09 JUNE: 19.00-19.30.
MONDAY 10 JUNE: 19.00-19.30.
PORT 96, ENTRANCE HALL.

Come and grab one set of filter, needs to be changed at least once a year.

#uppdaterat 10/6: 67 hushåll hämtade filter på två dagars utdelning. 36 kvarstår.
#uppdaterat 13/6: Ytterligare 8 har hämtat/lämnats. 28 kvarstår.

Mvh, Styrelsen Brf Slänten/The Board Brf Slänten


5/22/2024

Föreningsstämma 2024 📌

Välkomna på årets Föreningsstämma ("årsstämma") för Brf Slänten 1 i Vega. Kallelse har gått ut till alla brevlådor samt årsredovisningen för 2023 är utdelad 23 maj. 

Datum: Tisdagen den 28 maj. Tid: 18.00 - ? Plats: Föreningens gemensamma takterrass Port 100, 5 trappor.

Medtag legitimation. Observera att endast en person (medlem i föreningen) per hushåll/lägenhet har rösträtt, dock kan flera medverka vid stämman, det är inga problem, även icke medlemmar (dock såklart utan rösträtt). Observera att medlemmar med en skuld till föreningen (obetald avi) saknar rösträtt på stämman. Styrelsen ordnar med lite fika på plats.

Vi avslutar stämman med punkt "övrigt" där ni kan ställa era frågor till styrelsen samt vi i styrelsen informerar om lite blandat såsom filterutdelning, bundna elpriset, lånen, OVK-besiktning/rengöring ventilationskanaler (2025), stamspolning (2026), eventuell gemensam fest Brf Slänten, insynsskydd Slättö parkeringar, omtag Vega & grannsamverkan m m.

Mycket välkomna!

#Uppdatering: drygt 20 personer medverkade på Föreningsstämman samt totalt 15 lägenheter/medlemmar med varsin röst på stämman. Stort tack för Er medverkan!

Mvh, Styrelsen Brf Slänten 


5/7/2024

Kallelse & Årsredovisning 📌

Hej! Kallelser till årsmötet kommer delas ut i samtliga postfack inom kort. Däremot kommer själva årsredovisningen dröja lite till. Men vi delar ut den så snart vi har fått de till oss!

#Uppdatering 21 maj. Årsredovisningen för år 2023 är nu klar och är på tryckning. Kommer att finnas i Era brevlådor senast nu till helgen!

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


4/17/2024

Infomöte med Haningealliansen 16/4 📌

Brf Slänten var inbjudna av Vreta Villaförening som vi har ett samarbete med till informationsmöte med Haningealliansen och Sven Gustafsson (Kommunalråd) & Linus Björkman (Stadsplaneringen) Vega Skola/fritidsgården. Micke/Jenny från styrelsen deltog och boende Daniel & Tina.

Vi tog upp trafiksituationen vid ICA Nära Vega (saknas skyltning), den ej färdigställda ytan mittenmot ICA Nära Vega, den farliga avsatsen vid ingång trapp Vega Skola, ogräsbekämpning, parkeringssituationen med t ex omålade rutor bakom Vega Skola, avsaknad av konstgräsplan/idrottsytor utomhus för barn i Vega Skola som saknar möjligheter för utomhusaktiviteter.

Vad som utkom av information var t ex följande:
* P-hus vid slingerbulten upp mot bron järnvägen kommer ej bli av (Stenas mark).
* En trappa eller liknande kommer upp från Nordkapsvägen mot Måsöskolan-hållet.
* Dammträsk är nu planerat och hundrastgård klar, en renoverad lada, belysning upp uppe från Vega samt det kommer att göras en ny och bättre asfalterad gång/cykelväg med belysning upp mot Handens Centrum.
* De tre parkerna i Vega bör kunna färdigställas under 2024, den vid Gaffelseglet nästan klar.
* "Omtag Vega" som är uppe på högsta politiska nivå fortsätter, nya sittgrupper uppe samt papperskorgar, hänglampa övergångsställe Vega Skola uppe, planteringar blommor vid Vega buss/pendelstation uppe redan nu, delvis påbörjat upptag grus en månad tidigare än förra året m m.
* Stora förändringar kommer ske Handens Centrum med fler och mindre butiker, omgjort. Många nya Brf/hyresrätter kommer upp vid Handen. Biograf bör vara klara i Handen kring 2027/2028.
* Tvärförbindelse Haninge-Huddinge blir av, start för byggnation inväntas nu.

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


3/25/2024

Vårstädning söndag 21 april 10.00 📌

Vi kör vårstädningen söndagen den 21 april med start 10.00. Samling baksida Port 96. Efter städningen så ordnar vi i styrelsen en liten gemensam grillning på vår gemensamma takterass Port 100 (5 trappor). Ta på Er varma och oömma kläder och gärna handskar. Vi ordnar även med lite godis till alla medverkande barn. 

#Uppdaterat: Stort tack till de femtontalet vuxna och barn som trotsade kylan och gjorde det jättefint! 

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


3/25/2024

Föreningsstämma 2024 - tisdag 28 maj 📌

Nu är datum bestämt för föreningens föreningsstämma/årsstämma för år 2024. Det blir tisdagen den 28 maj klockan 18.00 på föreningens gemensamma takterrass Port 100, 5 trappor. Kallelse kommer senast 2 veckor före stämman.

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


3/13/2024

Lysen från parkering & röjning slänt m m 📌

Lite små uppdateringar kommer här:

* Slättö parkeringar med störande billysen mot Brf Slänten. Åtgärder kommer att utföras med byggnation av staket mot oss när "tjälen släpper ur marken". #Uppdatering: staket/plank är nu uppsatt på den södra högt belägna parkeringen och skall även inom kort utföras på den norra högt belägna parkeringen (info från Miljökontoret i Haninge).

* Borttagning av rotvältor samt röjning slänt bakom Brf Slänten. Haninge Kommun tog bort några rotvältor i slänten bakom byggnaden under förra veckan. HK kommer att göra ett "större omtag" över hela Vega och där kommer beslut att tas om hur mycket av stockar, grenar, ris, stubbar osv som kommer att borttagas i slänten bakom oss. Fortsättning följer...

* Klotter/skadegörelse Port 94 sopdörr. Har någon sett något? Meddela styrelsen. Ska polisanmälas. Måste skett någongång mellan 17-18 mars.

* Nakterhusparken. Snart färdigställd, borta vid Gaffelseglet, ny lekplats som passar utmärkt för yngre barn.

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


2/22/2024

Höjning elskatten från 1 januari 2024 📌

Från den 1 januari 2024 så höjs elskatten med 4,5 öre per kWh inklusive moms. Det motsvarar ca 90 kronor i höjning i elkostnad per år för en genomsnittlig lägenhet som förbrukar 2.000 kWh/år. För kännedom (kommer att synas på Er faktura från Fastum och den delen som avser elförbrukningen IMD).

Från den 1 mars 2023 så höjs också avfallstaxan från SRV. Dels för flerbostadshus grundavgift per hushåll men även för osorterat avfall. Höjningarna är om 10-20%.

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


2/20/2024

Nyhet - Grannsamverkan 📌

POLIS 
Akuta och pågående brott. Telefon 112
Ej pågående brott men anmälan brott. Telefon 11414
Större händelser (t ex brand/trafikolycka). Telefon 11313
Polis web: https://polisen.se/ 

GRANNSAMVERKAN https://samverkanmotbrott.se/

Nyhet februari 2024: Brf Slänten kommer att inleda ett samarbete med grannsamverkan. Närpolisen/trygghetssamordnare kommer att komma i närtid och inspektera skalskyddet hos Brf Slänten. Vi kommer att få klisterdekaler som sätts upp vid Brf Slänten samt vid vårt garage vid Nordkapsvägen. När vi går med så kommer vi få ytterligare bevakning fortlöpande genom patrullbil vid byggnaden samt garaget. Brf Slänten har haft möte och är med i Grannsamverkan från 22 februari 2024. Mer information kommer framöver.

Ny Facebook-grupp (privat) Brf Slänten 1 i Vega Grannsamverkan: https://www.facebook.com/groups/910624497458160

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


2/12/2024

Nya adresser hantering pantbrev Fastum 📌

Fastum, vår förvaltare, tar hand om och hanterar alla pantbrev.

Nya pantbrev postas till: Fastum AB, "Panter", Råsundavägen 18, Box 3118, 169 03 Solna.
Avregistrering av pantbrev mejlas: panter@fastum.se

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


2/1/2024

Anmälan intresse styrelsen & motioner sista dag 29 februari

📌 Anmälan intresse av att gå med i styrelsen för Brf Slänten 1 i Vega senast den 29 februari 2024  för perioden juni 2024-maj 2025. Ni kan välja att ansöka som ledamot eller suppleant (reserv). Bifoga en kort presentation av Er själva samt kontaktuppgifter till Er (mejladress samt telefonnummer).

📌 Skicka in motioner till föreningsstämman (årsstämman 2024) senast den 29 februari 2024  (stämman kommer att hållas under andra halvan av maj 2024 på vår gemensamma takterrass, vi återkommer med datum). Motioner kan inte lämnas in anonymt (namn och lägenhetsnummer krävs).

Detta mejlas till styrelsen: brfslanten@hotmail.com

Ni kan även lämna in motioner samt ansökan till styrelsen skriftligt i föreningens brevlåda i port 100 (mittemot hissen). Samma sista datum gäller.

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


12/18/2023

God Jul & Gott Nytt År 2024! ⛄️

Vi i styrelsen för Brf Slänten 1 i Vega vill passa på att önska alla boende & medlemmar en riktigt God Jul & Gott Nytt År 2024! 

En ny ledbelysning med timer är uppsatt på den gemensamma takterrassen den 30 december och den kommer lysa mellan ca 15.00-23.00 dagligen till en början (kommer justeras).

# vänligen släng större kartonger på FTI-station t ex i Vega (Hallstens väg eller Gaffelseglet)/SRV återvinning i Jordbro och inte i våra soprum då det kommer bli mycket sopor under helgerna.
# vänligen om ni firar in nyår på den gemensamma takterrassen så ta med Er allt skräp därifrån, lämna ingenting kvar där tack.

Mvh, Micke, Sarah, Dennis, Conny, Robin, Jenny & Adem.


12/15/2023

Vega Julmarknad 15 december ⛄️

Lördagen den 15 december är det dags för Vega:s första riktiga julmarknad. Vid Vega Station samt tid mellan 13.00-18.00. Passa på att stödja det lokala! 

#uppdaterat: vilken succé det blev med så många utställare & besökare, kul!

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


11/27/2023

Nyhetsbrev November 2023 📌

Hej alla grannar,

Här följer novembers nyhetsbrev:

Avgiftshöjning

Den 1 januari 2024 höjer vi årsavgiften med 3%. Detta kommer synas på nästa avi. Höjningen är nödvändig för att täcka upp de ökande kostnaderna vi får när våra leverantörer höjer priserna (t ex fjärrvärme, vatten etc) samt ökade räntekostnader.

Snö och vinterväder

Vi påminner om att vi har snöskyfflar och sopborstar att låna i varje cykelrum. Ni är varmt välkomna att hjälpa till att skotta våra portar och soprum vid behov. Kommunen plogar som bekant bara upp en gång i mitten av trottoaren. Vi har även hämtat sand & salt och ställt i våra två soprum som man gärna får ta av om det behövs. Vi har lagt dit spade så man lätt kan distribuera. 

Grannsamverkan

Vi vill öppna frågan till samtliga medlemmar i föreningen om det finns någon som är intresserad av att vara kontaktperson och delta i Grannsamverkans verksamhet i området. Det krävs att en person är med från föreningen, och man går en kurs och deltar i gemensamma promenader i Vega. Bara säg till om det är intressant så förmedlar vi kontakt med GS. 

Cykelrum port 94

94:ans cykelrum är mycket litet i jämförelse med de andra portarnas och det behöver ordnas mer plats på önskemål från flera grannar. För er i port 94 så ber vi alla att märka din cykel senast den 5 januari. Alla omärkta cyklar flyttas till ett av de andra cykelrummen efter detta datum och du måste då kontakta styrelsen om du vill ta ut din cykel. Vi kommer behålla cyklarna i 6 månader och sedan skänka bort de. 

Vi önskar er en fin vecka!

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


11/21/2023

Svar från Kommunledningen (Vega drift) 📌

Hej igen Micke,

Vi i ledningen konstaterar att underhåll och skötsel inte fungerat som man bör kunna förvänta sig som boende i centrala Vega. Vi har beslutat att ta ett samlat grepp om Vega som område. Vad och varför det inte fungerar idag kan det finnas flera orsaker till, och det är uppenbart att det behöver åtgärdas. Förvaltningen har fått styrning från oss och vi förväntar oss att få ta del utav en plan för de mest akuta/prioriterade underhållsfrågor som ska hanteras rätt omgående, men också en plan för hur arbetet ska organiseras framgent så att det genomförs ett stadsmiljölyft i området. För Vega ska, precis som andra områden, vara tryggt, rent och underhållet.

Vega skola och aktivitetshus:

Jag har framfört dina synpunkter kring tryggheten på fritidsgården till förvaltningsledningen. Jag har själv besökt fritidsgården vid olika tillfällen och pratat med personalen om den upplevda tryggheten. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med trygghetsfrågan, för att alla besökare ska känna sig trygga med att besöka gården. Skulle det hända något så finns det inarbetade rutiner för vad och hur det ska hanteras. Fritidsgården har ett nära samarbete med skolan, fältassistenter och förebyggarteamet mfl. Då fritidsgården är relativt nyöppnad planerar förvaltningen att vid ett tillfälle framöver bjuda in vårdnadshavare och andra vuxna från området för att även vi vuxna ska kunna få ta del av all verksamhet som bedrivs i huset. Jag tycker att det är bra och viktigt att man som förälder/ vuxen ska kunna få en uppfattning om vem/vilka som besöker gården och kunna få tillfälle att träffa de medarbetare som finns på plats och ställa frågor om exempelvis trygghet och besökare. Man är naturligtvis välkommen att göra det när som också. Belysningen inne i idrottshallen har haft ett tekniskt fel och det ska vara åtgärdat. Idrottshallens belysning ska inte vara tänd på natten. Vänliga hälsningar

Nicole Forslund
Gruppledare
Liberalerna Haninge

11/10/2023

Slättö parkeringar störning 📌

Det har nu inkommit ett förslag på åtgärder med ett staket på båda Slättös parkeringar mot Brf Släntens byggnad. Detta efter anmälan till miljökontoret om upplevda störningar boende hos oss billysen som lyser rakt in i lägenheter. Det ser ut som att det kommer att lösas inom kort således.

Vi ligger även på Haninge Kommun att de skall slutföra röjningen av slänten bakom vår byggnad med borttagning av rotvältor och stammar träd m m. Där ligger vi just nu på "kö".

Trevlig helg!

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


10/8/2023

VIKTIGT - förändring soprummen 📌

Ny lag från den 1 januari 2024. Matavfall måste sorteras. Från idag söndag den 8 oktober så finns två mindre kärl för matavfallsåtervinning (den "bruna påsen") i varje soprum Port 94 & 98. NYHET! Tre mindre kärl i varje soprum från 5 november.

Vänligen ta en (1) korg, ett informationsblad samt en bunt återvinningspåsar för matavfall när ni besöker soprummet nästa gång. Tömning onsdagar & fredagar. De bruna matavfallspåsarna är gratis så vi kan lätt beställa hem fler om det behövs. TIPS: Sätt i dubbla (2) bruna påsar så de inte går sönder när ni skall slänga dem och det hamnar matavfall på golvet i portar och hissar tack.

Det kommer att tas bort ett större grönt kärl i varje soprum från nästa vecka efter att de har tvättats. Endast tre (3) kvar per soprum. Vänligen släng inte större kartonger m m i dessa, de skall slängas på FTI-Station (t ex Gaffelseglet eller Hallstens väg i Vega) eller på ÅVC i Jordbro. Man kan såklart även sortera glas, konserv, plast, tidningar, kartong m m och ta till närmaste FTI-station. Den nya sorteringen innebär en lägre kostnad för Brf Slänten.

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


10/4/2023

Höststädning Brf Slänten 🍁

Vi kör en liten höststädning kring huset och plockar in trivselarrangemang den gemensamma takterrassen Port 100, 5 trappor. Styrelsen ordnar med lite kaffe, dricka & kakor och godispåse till alla barn efter städpasset.

Datum: söndagen den 8 oktober. Tid: 10.00. Samling: baksida Port 96. Ta på Er varma kläder och gärna handskar. Mycket välkomna att deltaga och träffa Era grannar & få lite frisk höstluft! 🍂

# Stort TACK till de 20-talet vuxna & barn som kom och hjälpte till, det blev jättefint!

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


9/4/2023

Vega Café & Bibliotek (Vega Skola) 📌

Måndagen den 21 augusti 2023 så öppnade då äntligen nya Vega Skola & Aktivitetshus med t ex café, fullsize idrottshall & bibliotek m m. Kommunal grundskola F-9 & särskola. Invigningsveckan var den 21-26 augusti 2023. Var uppmärksam på att det gäller speciella & begränsade tider för parkering längs gatan mittemot vårt hus (skoltider).

Café Vega öppettider:
Måndag-fredag 09.00-20.00. Lördag 09.00-18.00. Söndag 09.00-17.00. Följ på instagram: @cafevega2023.

Vega Skola Bibliotek öppettider:
Måndag 12-15. Tisdag-onsdag 14-20. Torsdag 09-15. Fredag 13-17. Lördag 11-15. Söndag stängt.

Tider kan ändras.

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


6/12/2023

Stämmoprotokoll 2023 📌

Stämmoprotokoll 2023


6/8/2023

Utdelning filter 11-12 juni & 18 juni 📌

Utdelning av filter boende Brf Slänten söndag & måndag 11-12 juni mellan 19.00-19.30. NY TID även söndag 18 juni klockan 18.45-18.55. Port 96 entré. Kom och hämta en uppsättning filter (2).

Obligatoriskt att byta filter för inomhusmiljön minst en gång per år. Lagstadgad OVK-besiktning vart tredje år. Föreningen har köpt in filter.

Status augusti: 100 hushåll har hämtat filter och 3 har inte gjort det. Meddela styrelsen via mejl brfslanten@hotmail.com för att komma överens om en tid för upphämtning.

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


6/7/2023

2 bord & dryckeskyl till takterrassen 📌

Nyhet 2023: Nu finns det två större bord samt en dryckeskyl på plats i förrådet uppe på den gemensamma takterrassen Port 100, 5 tr. Dessa kan lånas för evenemang på plats. Glöm inte att ställa in dem i förrådet efter användning (de får ej stå ute).

Efterlysning: en stolsdyna är borta från förrådet. Någon som har tagit och glömt lämna tillbaka?

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


6/4/2023

Ny styrelse Brf Slänten 📌

Styrelsen i Brf Slänten ser efter konstituerande möte den 4 juni 2023 ut enligt följande:

Ordförande: Mikael Salomon (omvald)
Vice ordförande: Sarah Johansson (omvald)
Ledamot: Dennis Berthelsson (omvald)
Ledamot: Conny Lundell (ny)
Suppleant: Adem Roselli-Alp (omvald)
Suppleant: Robin Nilsson (ny)
Suppleant: Jenny Salomon (ny)

Vi tackar Linda Josdal & Emelie Salomon för gott arbete 🌸 som nu avgår från styrelsen samt välkomnar Conny, Robin & Jenny som nya i styrelsen. Micke, Sarah, Dennis & Adem kvarstår.

Stämmoprotokoll från årsstämman den 30 maj kommer inom kort att publiceras här på föreningens hemsida samt även på föreningens Facebooksida.

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


6/1/2023

Parkeringsgarage 🅿️

Från och med 1 juni så har nu Brf Slänten endast 10 kontrakterade platser i garaget vid Nordkapsvägen 3 (robotfria platser). Det finns dock lediga platser i samtliga 3 garage (drygt 140 platser totalt) som tillhör Savills om någon önskar ha plats i garage av boende/medlemmar i Brf Slänten. Kontaktinformation nedan. Kostnad: 1275 kr per månad. Uppsägningstid 3 månader.

Metrisk Jourtelefon 010-7686090 Metrisk Peter Urbom (tekniker) 070-2709400
Hörmann Garageport Växel 010-1900200 & Jour 0200-120029
Savills växel 08-6740300 (sök hyresadministrationen) & mejl bostad@savills.se

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


4/17/2023

Föreningsstämma 30 maj 2023 📌

Datum Föreningsstämma/årsstämma Brf Slänten år 2023: Tisdagen den 30 maj på Föreningens gemensamma takterrass Port 100 klockan 18.00. Om vädret inte tillåter föreningsstämman så kan datum ändras (vi meddelar).

Varje medlem har en rösträtt på stämma med undantag om endast en röst per lägenhet i föreningen gäller (även om flera medlemmar äger en lägenhet gemensamt). Om en medlem äger flera lägenheter i föreningen så har man fortfarande bara en röst. Om man har en skuld till föreningen (obetald avi/avier) så har man ej rösträtt på föreningsstämman. Kan man inte närvara på stämman så kan man skicka ett ombud via en skriftlig fullmakt (som gäller max i ett år). Fullmakt finner ni på hemsidan under flik "blanketter". Ett och samma ombud med fulllmakt får bara företräda en medlem. 

Uppdaterat 12 maj: Nu finns kallelse till föreningsstämman, årsberättelsen samt årsredovisningen 2022 i alla boendes brevlådor.
Uppdaterat 31 maj: Föreningsstämman genomfördes på den gemensamma takterrassen tisdagen den 30 maj. 11 röstberättigade samt några ytterligare personer var på plats.


3/22/2023

KMP besiktning fredag 31 mars 📌

KMP gör en ombesiktning för eventuella åtgärder efter skador sprängningar på 9 stycken berörda (av 103 totalt) lägenheter. Avisering sker i respektive brevlåda idag 22 mars. Som vanligt gäller att antingen är man hemma under aviserad dag och tid eller så får man lämna in en nyckel senast torsdag 30 mars till föreningens brevlåda i Port 100 (mittemot hissen). Inlämnad husnyckel återlämnas efter inspektionen i brevlådan.

Datum & tid
: fredagen den 31 mars mellan ca 07.30-13.00.

Berörda lägenheter
Vega Allé 94: 1-1005.
Vega Allé 96: 2-1502, 2-1406, 2-1204 & 2-1006.
Vega Allé 98: 3-1402 & 3-1004.
Vega Allé 100: 4-1301 & 4-1202.

Kontakt KMP:
Fredrik Holst-Hansen (projektledare/besiktningsman)
Telefon: 0700-905022. Mejl: fredrik.holst@kmpkonsult.se

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


2/8/2023

Sökes - representant från Port 100 till styrelsen 📌

Brf Slänten 1 i Vega måste meddela kandidater till förslag ny styrelse senast den 28 februari 2023. Styrelsen saknar idag helt kandidater från Port 100 och vi ser mycket gärna någon in härifrån. Idag har vi 4 ledamöter & 2 suppleanter som har anmält intresse för nästa period. Frågor? Mejla oss!

Anmäl Ert intresse via mejl till brfslanten@hotmail.com eller posta en ansökan med en kort beskrivning av Er själva i styrelsebrevlådan i Port 100 (mittemot hissen i Portentrén).
* Uppdaterat: sista dagen har nu passerat för att lämna in motioner till årsstämman samt ansöka om plats i styrelsen för Brf Slänten (utgick 28/2).

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


2/2/2023

Hissbesiktning 2023 godkänd ✔️

Samtliga fyra hissar är besiktigade och godkända av HSAB (Hissbesiktningar i Sverige AB) och ger betryggande säkerhet. Avser år 2023. Nästa besiktning senast april 2024.

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


2/1/2023

Securitas bevakning klar garage 🅿️

Savills har nu tagit in Securitas bevakning till sina byggnader inklusive de tre garagen.

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


1/30/2023

BoxBygg garantiärenden - viktigt 📌

Brf Slänten har 5-års garanti på det mesta inom byggnaden (garanti utgår 31 oktober 2024) förutom vitvaror Siemens som har 2-års garanti (garanti utgick 30 november 2021). Vid felanmälan uppge alltid namn, fullständigt lägenhetsnummer, telefon och mejladress samt en beskrivning av felet och gärna bifogad bild. Observera att fel som kan handledas till handhavandefel och inte är garantiärenden kan man få betala för själv. 

Garantifel ska anmälas direkt till Styrelsen via mejl till brfslanten@hotmail.com och inte via Fastum eller till BoxBygg direkt.

Nedan kontakter med BoxBygg för ärenden som kan hänvisas till garantiärenden och går via styrelsen endast.

BoxBygg Garantiärenden. Stefan Vasiljew, telefon 073-4936406 & stefan.vasiljew@boxbygg.se & eftermarknad@boxbygg.se


1/19/2023

OVK godkänd & filterinfo 📌

OVK ombesiktning är godkänd. OVK = obligatorisk ventilationskontroll som skall utföras vart tredje år och är lagstadgad (Boverket). Godkänd nu för år 2019 & år 2022. Nästa OVK-besiktning sker senast 22 oktober år 2025. Dekaler kommer upp i anslagstavlorna inom kort. Inför nästa OVK så skall samtliga lägenheters ventilationskanaler rengöras med följande filterbyte vilket bör i princip garantera ett godkänt resultat direkt utan behov av ombesiktning.

Nästa filterbyte är under juni år 2023. Föreningen har lagt en beställning/leverans och filter kommer att delas ut till varje hushåll. Föreningens bekostnad.

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


1/18/2023

Leverans & installation av luckor & garantiärenden m m - BoxBygg 📌

Under vecka 5 (30 januari-01 februari, måndag-onsdag) så kommer leverans och installation av luckor m m - garantiåtgärder BoxBygg efter 2-årsbesiktningen. Utförs av snickare. Berörda lägenheter kommer att aviseras via anslagstavla Portentré, Facebook, brevlåda samt via mejl. Lägenhet 2-1108 även onsdag 08.30 (plattsättare). Luckorna är redan på plats vid Brf Slänten. Som vanligt kan ni vara hemma eller lämna in en märkt nyckel i Brf Släntens brevlåda i Port 100 (mittemot hissen) och detta senast på söndag kväll. Nyckel återlämnas i brevlådan efter utfört jobb. Det är synnerligen viktigt att de lägenheter som berörs ges tillträde till för att få arbetet utfört.

Berörda lägenheter (16 stycken):
Port 100: 4-1301, 4-1402, 4-1201.
Port 98: 3-1402 (även VVS), 3-1104, 3-1101.
Port 96: 2-1205, 2-1108 (även Plattsättare), 2-1102, 2-1103 (även VVS), 2-1004.
Port 94: 1-1403, 1-1402, 1-1204, 1-1104, 1-1203.

Uppdaterad information 7/2:
- VVS klart (2 lägenheter)
- Plattsättare 1/2 (1 lägenhet), datum flyttas fram
- 2 luckor felbeställda, ny leverans beställs omgående
- Övriga lägenheter skall vara färdigställda, meddela Styrelsen/BoxBygg om något återstår

Kontakter Styrelsen & BoxBygg:
Styrelsen: brfslanten@hotmail.com
Josefin: 073-9491221 & josefin.rudolfsson@boxbygg.se
Stefan: stefan.vasiljew@boxbygg.se

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


1/4/2023

Viktigt åtgärder & ombesiktning OVK 📌

Brf Slänten har fått EG (ej godkänd) samtliga fyra portar under OVK-besiktningen (Obligatorisk ventilationskontroll, lagstadgad enligt Boverket och måste utföras vart tredje år hos Brf Slänten) under vecka 38. Av 103 lägenheter så besiktigades totalt 86 lägenheter varav 40 har fått nedslag och måste åtgärdas samt ombesiktigas. Nedslag i de flesta av dessa lägenheter p g a nedsmutsade filter och smutsiga ventilationskanaler (ej godkänt luftflöde). Filter till ventilationen måste bytas på samtliga lägenheter med åtgärder och filterkostnaden (400 kr + moms 100 kr) kommer att läggas på avi från Fastum. Kostnader för åtgärder och ombesiktning hamnar hos föreningen Brf Slänten.

Detta kommer att ske under vecka 3 & datum 16-17 januari. De lägenheter som omfattas kommer att aviseras via brevlådan under vecka 2. Informationslappar även uppe i porthusen. 20 lägenheter per dag. Som vanligt kan man vara hemma under besiktningen eller lämna in en märkt nyckel i styrelsens brevlåda i Port 100 senast på söndag kväll 15/1 eller lämna in mellan 07.30-07.45 på morgonen till besiktningsmännen från GK som returneras i brevlådan när arbetet är klart. 

Måndag 16/1: Port 94 (8 st) & Port 100 (12 st).
Tisdag 17/1: Port 96 (17 st) & Port 98 (3 st).
Samtliga dessa lägenheter är aviserade via brevlådan idag 9/1.

Kontakt GK/Gunnar Karlsen Sverige AB:
Christian Asikainen.
Telefon: 08-7649425.
Mejl: christian.asikainen@gk.se 

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


1/2/2023

Viktig information garageplatser 🅿️

Brf Slänten har sagt upp 34 av 44 inhyrda platser i garaget på Nordkapsvägen 3. Platserna 1-18 & 29-44 är uppsagda (samtliga som berörs av Metrisk Robot). De tio robotfria platserna (19-28) behålls tillsvidare. Uppsägningen gäller från den 1 juni 2023.

Samtliga hyresgäster med uppsagd plats kan förlänga och teckna nytt avtal med Savills. Nytt avtal måste tecknas och detta senast den 28 februari 2023, nytt avtal kan även signeras elektroniskt för de som önskar det. Kontakt Savills mejl: bostad@savills.se & telefon: 08-6740300 (sök hyresadministrationen). Uppge vid kontakt med Savills: nuvarande garageplatsnummer, registreringsnummer bil, adress, telefonnummer, mejladress. För boende i Brf Slänten gäller fortfarande att man kan ställa sig i kö för våra kvarvarande tio robotfria platser eller kontakta Savills för lediga platser i något av deras 3 garage.

Samtliga hyresgäster med robotfri plats (19-28) måste meddela styrelsen senast 28 februari via mejl om ni önskar behålla eller säga upp er nuvarande plats. Ange platsnummer garage och namn/lägenhetsnummer. En kölista finns på platser till robotfri plats, man kan mejla styrelsen och sätta upp sig på kö.

Ny avgift för samtliga platser i Savills garage från 1 juni 2023: 1.275 kr/månad. Kostnad till och med maj månad 1.030 kr/månad.

Samtliga som väljer att säga upp sin plats med blippar till Metrisk Robot måste återlämna robotblippar senast den 31 maj 2023. Vi återkommer med mer information närmare datumet.

Anledningen till uppsägningen av platser är i huvudsak att intresse för plats i garaget helt saknas hos boende i Brf Slänten och redan idag har vi nio platser som hyrs ut till andra Brf:s i Vega. Det är en för stor ekonomisk risk för föreningen att stå med tomma platser framöver som vi måste betala hyra för. För information så kommer den nya infartsparkeringen bakom nya Vega Skola F-9 samt platser mittemot Brf Slänten att öppnas upp från sommaren/hösten 2023 vilket gör att omkring 100 ytterligare parkeringsplatser tillkommer.

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


12/30/2022

God fortsättning & Gott Nytt År 2023 🥂

Skåla gärna in det nya året med goda grannar på föreningens gemensamma takterrass (Port 100). Glöm inte mottot "det man tar med sig dit tar man också med sig tillbaka". Det fixar väl alla?

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


11/30/2022

Höjning årsavgift från 1 januari 2023 📌

Från den 1 januari 2023 så höjs årsavgiften ("hyran") med 22% för samtliga medlemmar/boende i Brf Slänten 1 i Vega. Höjningens storlek i kronor per år (fördelat per månad) beror på er lägenhets andel i föreningen (antal kvm). Styrelsebeslut. Den största anledningen till detta är att vår nybildade förening har stora lån (bl a ett större som Interrimsstyrelsen band på 3 år som löper ut i mars 2023) samt ökade kostnader för vattenförbrukningen (varm- & kallvatten). Även ökade kostnader för SRV, fjärrvärme m m. Styrelsen ser löpande över samtliga kostnader för föreningen. Brf Slänten har idag lägst årsavgift per kvm av alla nybildade Brf i Vega och har inte höjt årsavgiften sedan inflytt hösten 2019. I dessa bistra ekonomiska tider så hamnar nyproduktion Brf, de allra flesta, på höjningar om 20-80 (!) av årsavgiften. Även nyproduktion hyresrätter drabbas av högre höjningar än normalt.

Positivt: 
✔️ Hög men rimlig lånebild. Även om föreningen har stora lån så har vi klart lägre lånebild än genomsnittet för nyproducerade Brf i Stor-Stockholm (vi har en lånebild om ca 10.625 kr per kvm per den 31/12/2022) att jämföra med snittet ca 16.000 kr per kvm (hela riket ca 12.000 kr per kvm avser nyproduktion Brf). Sedan inflytt har föreningen amorterat bort ca 4% av föreningens totala lån (bl a en extra amortering om 500.000 kr under år 2021).
✔️ Förmånligt bundet elpris. Avser samtliga lägenheter samt föreningens allmänna ytor ända till den 30 september år 2024.
✔️ Låga driftskostnader. I föreningens årsavgift ingår både varmvatten- & kallvatten (mätare saknas IMD) samt uppvärmning (fjärrvärme). Tillsammans med låg kostnad för hushållselen (debiteras månadsvis i efterhand efter verklig förbrukning, mätare finns) blir driftskostnaden varje månad låg.
✔️ Äger marken. Brf Slänten äger marken (2.735 kvm) och betalar ingen tomträttsavgift. Nyproduktion skattebefriad i 15 år (från fastighetsskatt).
✔️ Avsättning renoveringsfond. Styrelsen gör den andra insättningen till föreningens renoveringsfond enligt stadgarna inom kort.
✔️ Filter ventilation ingår. Styrelsen har tagit ett beslut om att köpa in en uppsättning filter till samtliga lägenheter under nästkommande år (preliminärt juni 2023). Mer information kommer.
✔️ Parkeringsplats garage möjligt. Som en av få Brf i Vega har vi tillgång till platser i garage (Nordkapsvägen, genom Savills).
✔️ Snygg arkitektur & bästa läge. Vinnare av "Haninge Arkitekturpris 2020", absolut bästa läget i nya Vega-staden (omedelbar närhet till Vega Skola F-9, Vega Förskola, Pendel- & Busstation, ICA Nära Vega & flera bra restauranger m m).
✔️ Bästa takterrassen. Vår gemensamma trivselpunkt.

Önskar ni få en mer detaljerad kostnadsbild över Brf Slänten så mejla styrelsen (med namn & lägenhetsnummer) så mejlar vi ut det till Erbrfslanten@hotmail.com

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


11/29/2022

Inbrottsförsök Port 96 cykelrum & stöld Soprum 94 📌

Någonstans under kvällen/natten 28-29 november så har någon gjort ett inbrottsförsök i Port 96 cykelrum. Utan att lyckas men stora skador dörren. Har någon sett någon obehörig i porthuset? Kontakta styrelsen. Händelsen är anmäld till polisen och försäkringsbolaget.

Uppdaterat 9/12: Stöld av handtag & låsvred sopdörr Port 94 under kvällen/natten 8-9 december. Felanmält & polisanmält 9/12. Kommer att ordnas under dagen. Använd Port 98 soprum under tiden. Någon som har sett något av detta? Meddela styrelsen.

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


11/19/2022

Vinterinformation ☃️

Snön är tillbaka igen & vi går mot vinter. Lite snabb information:

❄️ Det finns snöskyffel, järnspade & kvast att låna i respektive ports cykelförråd (ni kommer in med husnyckel). Lämna tillbaka efter lånet. Ni får jättegärna hjälpa till att skotta framför entrédörrar & soprum.

❄️ Städfrekvens av städfirman under vinterhalvåret i samtliga portar är varje vecka.

❄️ SRV tömmer ej soprummen om sopdörren är insnöad, tömning är varje måndag & torsdag.

❄️ Sidor och baksida av hus (innanför vårt stängsel) snöröjs ej och halkbekämpas inte. Iaktta försiktighet, skyltar finns också uppe sedan tidigare med samma information.

❄️ Brf Slänten har ett anropsavtal för snöröjning av tak samt istappar tak. Kallas in vid behov endast.

❄️ Tomtgräns för föreningen mot Vega Allé är husfasaden, gångväg och gata/parkeringsfickor tillhör Haninge Kommun och deras ansvar för snöröjning och halkbekämpning. Detsamma gäller vid in/utfart garage vid Nordkapsvägen, HK ansvar. Kontakt HK: telefon växel 08-6067000 & mejl vag@haninge.se samt trafik@haninge.se.

❄️ Sand och tösalt finns utplacerat i båda soprummen (Port 94 & 98) som är hämtat från Haninge Kommun. Kan användas till t ex gågata/framför entréportar, gångväg framsida hus, baksida och sidor hus samt loftgångar.

❄️ Slippa leta parkering, skotta fram bilen och skrapa rutor? Kort kö till garage (endast fem på kö just nu i slutet av november). Mejla om ni är intresserade av garageplats (bifoga namn, lägenhetsnummer, telefon & mejladress): brfslanten@hotmail.com

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


10/28/2022

Efterbesiktning KMP Konsult torsdag 10 november ✔️

VIKTIG INFORMATION!
Torsdagen den 10 november mellan ca 07.30-15.00.

KMP Konsult efterbesiktning efter sprängningar & markarbeten Berglaget/Sveaviken Bostäder (bygge bakom Brf Slänten). Besiktning tar ca 20 minuter. 3 besiktningsmän från KMP.

Aviseringar har skett via brevlåda till berörda lägenheter (1 november) & det omfattar de som har anmält skador p g a detta samt de som förbesiktigades. Alla lägenheter berörs inte. Information har även gått ut på föreningens Facebook (28 okt/1 nov/9 nov) & samtliga porthus (2 november). Man kan som vanligt lämna in en märkt nyckel med lägenhetsnummer till besiktningsmännen tidigt på morgonen (mellan 07.20-07.30 vid Port 100 direkt till KMP) eller lämna till styrelsens brevlåda i Port 100 (senast kvällen innan) eller vara hemma och öppna under den aktuella dagen. De 13 lägenheter som har anmält skador är också informerade via mejl från Styrelsen den 31 oktober (samt även tidigare). Totalt är det drygt 60 lägenheter som skall besiktigas. 

Kontakt KMP: Fredrik Holst-Hansen. Projektledare/besiktningsman.
Telefon 0700-905022. Mail: fredrik.holst@kmpkonsult.se.

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


10/28/2022

Efterlysning ✔️

Den eller de som har fått lackskador p g a dropp från tak på sin bil i vårt inhyrda garage kan ni vänligen kontakta Styrelsen och skicka in en mejl till oss (brfslanten@hotmail.com) och beskriva detta då vi håller på med en del ärenden med Savills om just garaget.

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


10/4/2022

Höstfixardag söndag 16 oktober 🍁

Höstfixardag Söndagen den 16 oktober ca 11.00-13.00 🍂

Vi samlas baksida Port 96. Styrelsen bjuder på dricka samt godispåse till alla deltagande barn. Passa på att träffa era trevliga grannar och styrelsen och ställ gärna frågor på plats till styrelsen. Vi gör höstfint runt hela huset och plockar in trivsel gemensamma takterrassen för vinterförvaring. Frivilligt såklart.

* Uppdaterat 16/10: Stort tack till de tre som kom och hjälpte till på städdagen!

Välkomna! 


9/18/2022

Stella Pizza - premiär 19 september 🍕

Ny restaurang i Vega. Fribordsgränd 10 (in bakom Direkten Vega) - öppnar måndagen den 19 september. Öppet 10.00-21.00 alla dagar. www.stellapizza.se
kontakt@stellapizza.se

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


9/12/2022

Byte filter ventilation ✔️

Föreningen har ett antal kvarvarande uppsättningar filter för byte till ventilation inför OVK-besiktningen nästa vecka. Kostnad: 400 kr/2 filter/ett byte. Mejla styrelsen (brslanten@hotmail.com) om ni önskar köpa in och byta, uppge fullständigt lägenhetsnummer & namn. Just nu finns det endast ett fåtal uppsättningar filter kvar (19/9). Det skall bytas minst en gång/årligen (gärna en gång/halvår så länge Vega är ett byggområde). Ventilation tillhör den boende. Uppdaterat 20/9: Alla filter är nu slutsålda.

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


9/5/2022

OVK-besiktning av ventilation 📌

Vecka 38 (19–23 september) kommer en besiktningsman från Gunnar Karlsen att genomföra en OVK-besiktning av ventilationssystemet i vår fastighet. En besiktning måste regelbundet utföras för att säkerställa bra ventilering av utrymmen och att inte mögel uppstår. För Brf Slänten är det var tredje år detta måste ske.

Besiktningsmannen behöver tillgång till alla lägenheter. I lägenheterna kommer de titta på frånluftventiler i kök, badrum, toalett och klädkammare och även tilluftsventiler i vardagsrum och sovrum. Vänligen säkerställ att det finns plats att komma åt ventilerna.

En avisering kommer i brevlådan från besiktningsmannen med information om vilken dag de inspekterar er lägenhets ventilation. Arbetet tar ungefär 10-15 minuter.

· Man kan vara hemma under besiktningen

· Man kan lämna nyckeln till en granne och lämna en lapp på dörren som förklarar var nyckeln finns för besiktningsmannen

· Man kan lämna nyckeln i en märkt påse i styrelsens brevlåda

· Man kan lämna en märkt nyckel till besiktningsmannen som väntar i porten på aviserad dag mellan 07.30-07.45

Det är viktigt att de får inspektera allas ventilationssystem. Enligt föreningens stadgar (§5.9) så har föreningen rätt till tillträde till lägenheter för t ex besiktning. Ett fast pris har förhandlats för besiktningen, men alla eventuella extrabesök blir ytterligare kostnader (det kommer inte göras några extrabesök på föreningens bekostnad). För frågor: brfslanten@hotmail.com

Besiktningsdagar (enligt avisering):
Måndag 19 september: Port 94 (avklarad).
Tisdag 20 september: Port 98 (avklarad) & Port 100 (avklarad).
Onsdag 21 september: Port 96 (avklarad).

* UPPDATERING 21/9: 86 av 103 (ca 83,5%) aviserade lägenheter besiktigade (Port 94, 100, 98 & 96).

* UPPDATERING 30/9: OVK-besiktning, 40 av 86 besiktigade lägenheter är inte godkända och samtliga fyra portar har fått betyg EG (Ej Godkänd). Åtgärder och ombesiktning krävs av icke godkända lägenheter. Vi återkommer med mer information framöver, just nu tar vi in offerter på att lösa upptäckta fel (i huvudsak smutsiga filter och avvikande luftflöden).

Vänligen, Brf Slänten Styrelsen


9/1/2022

Elsparkcykel & cykel ❌

Observera att från och med torsdagen den 1 september 2022 så gäller en ny lag om att elsparkcykel (och sedan tidigare även cykel) inte får framföras på trottoar och gågata. Det betyder att det alltså är förbjudet att göra detta på gångvägen framför Brf Slänten (Vega Allé 94, 96, 98 & 100). De får inte heller parkeras. Straffskalan är böter.

Förhoppningsvis och troligtvis så kommer det upp på andra sidan gatan från sommaren/hösten 2023 längs med nya Vega Skola F-9 upp en cykelbana där dessa får framföras.

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


8/23/2022

Målningsjobb Brf Slänten 🎨

VIKTIG INFORMATION - MÅLNINGSJOBB BRF SLÄNTEN

Med start måndagen den 29 augusti klockan 08.00 så kommer Dalarö Måleriservice AB och utför lack- & oljningsjobb hos Brf Slänten (planerad underhållsmålning). De börjar med portar 29 augusti. Detta kommer att hålla på i 10-15 arbetsdagar (väderberoende).

Det som omfattas är:
5x terasslägenheter (oljning träpartier)
5x entrédörrar (slipning och lackning träpartier)
Den gemensamma takterrassen (träpartier/oljning)
Delvis utsatta partier loftgångar samtliga våningar Port 96 (oljning)

Målerifirman behöver naturligtvis access till de fem lägenheter som berörs för att göra jobbet (två Port 94, två Port 98 & en Port 100). Vänligen se till att vara hemma under perioden eller lämna in en nyckel i påse märkt med lägenhetsnummer i styrelsens brevlåda i Port 100 senast måndag kväll 29 augusti. Styrelsen kommer även att kontakta dessa berörda boende separat. Utrymme måste frigöras vid träpartier för oljning.

Privata saker som är utplacerade i Port 96 loftgångar måste borttagas från träpartier under denna perioden. Styrelsen tar bort möbler gemensamma takterrassen. Var försiktiga så ni inte kommer åt målade partier och var rädda om målarna speciellt när de utför jobb vid entrédörrarna.

* Uppdatering torsdag 1/9: Portar skall lackas ytterligare en gång. Idag börjar arbetet med lägenheterna 3-1402, 3-1401, 4-1402, 1-1501 & 1-1502 och detta kommer fortgå till ca onsdag nästa vecka men det kan ta flera dagar till då det skall oljas två gånger på varje respektive terass/kungsbalkong. OBSERVERA: Målaren kommer tidigt omkring 07.00-07.15. Målning avslutas med loftgångar Port 96 & gemensamma takterrassen.

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


8/12/2022

Möte med politiker ✔️

Onsdagen den 17 augusti så hålls ett möte med samtliga politiska partier i Haninge Kommun om situationen i Vega. Styrelsen är på plats naturligtvis. Se separat inlägg på Brf Släntens Facebook där ni kan ta upp det ni vill att vi skall framföra på mötet.

* Uppdatering: mötet är avklarat och två representanter från styrelsen var närvarande. Vi har tagit upp samtliga punkter från Er boende samt en del extra punkter vi hade själva.

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


8/5/2022

Hemköp Vega & Core Gym Vega

Öppningsdagar klara för Hemköp Vega & Core Gym Vega som båda ligger strax till höger vid infart nya Vega-staden (rondellen). Adressen är Vega Allé 2.

✔️ Hemköp Vega - torsdagen den 25 augusti (10.00).
✔️ Core Gym Vega - lördagen den 27 augusti (tid?).

Smygtitt "VIP-kväll" Hemköp Vega tisdagkväll den 23 augusti mellan 18.00-21.00. Föranmälan krävs via Hemköp FB eller Instagram.

Core Gym har öppningserbjudande 395 kr/mån istället för 595 kr/mån (fåtal kvar och gäller till februari 2023). Teckna via Core Gym´s hemsida. Rabatt för boende i Brf Slänten: Uppge BRFSLÄNTEN och erhåll 400 kr rabatt ytterligare!

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


6/29/2022

Namnskyltning Brf Slänten ✔️

Detta gäller för Brf Slänten 1 i Vega:

* Vid beviljad andrahandsuthyrning: Endast tillfällig namnlapp får sättas upp brevlåda samt postfack dörr (finns Port 94, 98 & 100). Anslagstavla får ej ändras. Detta får man ombesörja själv. Tillfälligt namn skall borttagas efter avslutad andrahandsuthyrning.

* För nyinflyttade så sker ändring av namn genom Fastum (vår förvaltare) automatiskt men det kan ta en tid innan det genomförs. Tillfällig egen namnlapp kan sättas upp brevlåda samt postfack dörr tills bytet är genomfört. Om ni önskar skynda på processen så vänligen ring Fastum på telefon 90220 och uppge korrekt Brf-förening, namn som skall stå samt ert lägenhetsnummer.

* Övrigt: Samtliga medlemmar (ägare) av bostadsrätt i Brf Slänten skall stå i anslagstavlan, på brevlåda samt postfack dörr.

Sedan januari 2021 så tillåts ej juridisk person som ny medlem i Brf Slänten (företag osv). Brf Slänten är en äkta bostadsrättsförening. Delat ägande av bostadsrätt i föreningen är tillåtet med minimum ägarandel 20%.

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


6/8/2022

Sommarinformation ☀️

* Kortsidor hus gräs klippt & ogräs framsida fasad rensad. Endast lite klippning gräs återstår norra kortsidan.
* Arbete med asfaltering påbörjad Nordkapsvägen (& infart garage).
* Utomhusjobb BoxBygg fortsätter efter 2-årsbesiktningen.
* Sprutsådd norra baksidan hus skall komma under sommaren.
* Oljning och lackning träpartier samt entrépartier är bokat till juli-augusti.
* Nya offerter landar inom kort i samtliga boendes brevlådor om någon vill inglasa sin balkong i efterhand (Lumon). Bygglov klart sedan tidigare och samma leverantör måste användas.
* Bokning av den gemensamma takterrassen sker endast genom föreningens hemsida (inte via Facebook).

Styrelsen passar på att hälsa alla en riktigt fin sommar! 🌸

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


5/17/2022

Dörrautomatik lagad ingång garage ✔️

Dörrautomatiken fungerar nu igen ingång från porthus (plan -1) till vårt garage. Samma kod (vår egen) som garageport liksom den lilla entrédörren in till höger om ICA Nära ingång. Använd gärna den vägen in till garage när ni ska ta ut bil samt även när ni har lämnat bilen och skall ut ur garage naturligtvis.

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


5/11/2022

FTI-stationer Vega ✔️

Här kommer en liten uppdatering om FTI-stationer (Förpacknings- & tidningsinsamligen) i Vega efter samtal med Petter Bergum, regionchef FTI:

* Gaffelseglet (andra sidan järnvägen). Anvisad plats godkänd. Upp till Haninge Kommun att färdigställa. NYHET 8 juni 2022: Plats är klar - Gaffelseglet 1, Vega.
* Nordkapsvägen (vår sida järnvägen). Anvisad plats ej godkänd ännu. Det kommer dröja. 2023?

Det finns även en FTI-station sedan tidigare på Hallstens väg i Vega. 

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


5/5/2022

Grässådd baksida hus 🍀

Haninge Kommun påbörjar arbete idag med att börja sprut-så gräs baksida hus/slänt. De börjar med södra änden. En servicebil kör in på asfaltsgången. Det kan bli lite blött under dagen. Den norra ändens slänt kommer senare (vi har påmint HK om detta nu i början av juli). Vi har även använt överblivna gräsfröer från BoxBygg. Lera/jord är påbörjat att borttagas från asfaltsgången södra änden av huset nu när det har börjat växa i slänten ovanför som binder massorna där som tidigare runnit ner.

✔️ Klottersanering (framsida hus) är beställd från Haninge Kommun. När det utförs vet vi ännu inte. HK tar kostnaden för detta. Uppdaterat: Klotter sopdörr Port 98 nu avlägsnat.

Mvh, Styrelsen Brf Slänten 


4/29/2022

Ny kod Parkeringsgarage 🅿️

NY KOD ingång garageport & entrédörrar garage från den 5 maj 2022. Den gamla koden gäller t o m 4 maj därefter endast den nya portkoden. Den nya portkoden är meddelad via mejl från Styrelsen idag 29 april. Den nya portkoden fungerar redan från idag den 29 april. Om ni inte har fått den nya koden så vänligen mejla Styrelsen med platsnummer garage och lägenhetsnummer så återkommer vi.

Ha en fin valborgshelg!

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


4/27/2022

Påminnelse inlämning poströstningsformulär ✔️

Brf Släntens Föreningsstämma/Årsstämma hålls även i år som en ren poströstningsstämma och senaste dag och tid för inlämning av poströstningsformuläret i Styrelsens brevlåda i Port 100 är torsdagen den 28 april klockan 19.00.

Stämmoprotokoll kommer att publiceras enligt föreningens stadgar inom 3 veckor efter stämman och detta sker på föreningens hemsida samt på föreningens Facebooksida. Om någon medlem vill ha det skriftligen så kan ni kontakta styrelsen med Ert lägenhetsnummer och mejladress så mejlar vi ut det naturligtvis.

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


4/11/2022

Trevlig Påskvecka! 🐣


4/11/2022

Städdag söndag 24 april 11.00 🌿

Det är nu dags för städdag igen för Brf Slänten.

Söndagen den 24 april mellan klockan 11.00-14.00 

Vi samlas på baksidan vid Port 96 utgång. Styrelsen tar fram städmaterial. Ta på Er oömma kläder. Styrelsen ordnar med dricka samt korvgrillning & godispåse till alla deltagande barn på den gemensamma takterrassen som avslutning (Port 100, 5 trappor). Meddela gärna om ni har några allergier. Vår städfirma sopar och skurar den gemensamma takterrassen fredagen den 22 april.

Det är lite att göra denna gången såsom städa baksida/framsida och sidor av hus, lite i slänten bakom huset, ta fram de gemensamma trivselmöblerna gemensamma takterrassen, tvätta dynor gemensamma takterrassen, städa gasolgrillen och sätta upp fyra nya blomlådor med spaljéer, prydnadssten och konstväxter m m.

Kom och hjälp till och träffa Era trevliga grannar på en gemensam fixardag - kul om så många som möjligt dyker upp! 🍃

Edit: Stort tack till de 25 inklusive barn som dök upp och gjorde städdagen och grillningen till ett trevligt och bra event!

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


4/8/2022

Åtgärder lägenheter avslutade 📌

Garantiarbeten lägenheter är nu avslutade samtliga portar (14 mars-08 april) enligt garantibesiktningen som utfördes i oktober/november 2021. En del beställningsvaror och enstaka omarbeten kommer att ske framöver. Allmänna utrymmen samt utomhus kommer att ske fortlöpande under våren 2022.

OM ni har något som inte åtgärdats enligt besiktningsprotokollet eller har något utfört arbete som inte är tillfredställande så skall det felanmälas till BoxBygg, inte till styrelsen eller Fastum.

Kontakter ansvariga garantiarbeten BoxBygg Reza Azemati & Josefin Rudolfsson. Telefon: 072-1581018 & mejl: reza.azemati@boxbygg.se.

Vid eventuell felanmälan bifoga alltid bild samt fullständigt lägenhetsnummer samt telefon/mejladress.

OBS! Lägenheterna 2-1303, 2-1201, 1-1501 & 2-1006 får återbesök av målare torsdagen den 28 april mellan ca 08.00-16.00. Var hemma hela dagen eller lämna nyckel i Styrelsens brevlåda Port 100 senast onsdag kväll 27/4.

Ha en riktigt fin helg!

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


4/8/2022

Årsstämma/Föreningsstämma torsdag 28 april 📌

Brf Slänten 1 i Vega håller även för år 2022 en ren poströstningsstämma och den går av stapeln torsdagen den 28 april klockan 19.00. Poströstningsformulär samt årsredovisning för år 2021 med tillhörande verksamhetsberättelse från styrelsen har landat i allas brevlådor fredagen den 8 april.

Poströstningsformulär går fort att fylla i så vi önskar att så många medlemmar som möjligt tar sig den lilla tiden som det krävs att göra detta och sedan lämna in det i styrelsens brevlåda i Port 100. Stämmoprotokoll kommer sedan inom tre veckor med utfall av poströstningsstämman. Läs mer om detta på denna hemsidan under flik "Föreningen" & underflik "Föreningsstämma".

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


3/10/2022

Besiktningsprotokoll ✔️

Nedan finner ni länk till dropbox och besiktningsprotokoll inför avhjälpande av fel efter 2-årsbesiktningen:

https://www.dropbox.com/sh/wclwsjddu20rijr/AABU2xZMFQuJKelKN0k-DFTja?dl=0&fbclid=IwAR0JXqPSNDA9jGA0XYQb6m85HlfQ0LzeoODc0WA81eL_UIqwA7zbJiCB9fg


3/10/2022

Åtgärder 2-årsbesiktningen

VIKTIG INFORMATION!

Garantiåtgärder kommer att ske för samtliga besiktigade lägenheter i Brf Slänten i Vega (2-årsgarantibesiktningen utförd av Thilia AB under oktober/november 2021). 

Ansvariga hos BoxBygg för frågor:
Josefin Rudolfsson & Reza Azemati 072-1581018

PORT 100: Vecka 11 (14-18 mars)
PORT 98: Vecka 12 (21-25 mars)
PORT 96: Vecka 13 (28 mars-01 april)
PORT 94: Vecka 14 (4-8 april)

Varje port kommer att ta 5 arbetsdagar (måndag-fredag 08.00-16.00). VIKTIGT: Observera att möbler måste borttagas 1,2 meter från väggar/tak där sprickor skall åtgärdas. Varje lägenhet tar normalt ca 3-5 arbetsdagar (olika tider) med snickare, målare & VVS.

Antingen så är man hemma under hela denna perioden eller så får man lämna in en husnyckel (i påse med märkt lägenhetsnummer) till BoxBygg på plats (mellan 07.30-08.00 på måndag morgon) så de har tillgång till Er lägenhet under hela renoveringsperioden. Styrelsen kan inte påverka vilka dagar respektive lägenhet åtgärdas.

Man kan även lämna nyckeln i Styrelsens brevlåda i Port 100 (mittemot hissen) kvällen innan renoveringen startar så lämnar styrelsen nycklar till BoxBygg måndag morgon. Alternativt sätta upp en lapp utsida dörr och lämna nyckel till granne i samma port med hänvisning till var nyckel finns. Utlämnade nycklar returneras efter färdigt arbete av BoxBygg eller från styrelsen (i Er brevlåda).

Detta informeras via föreningens hemsida, föreningens facebooksida samt med lappar i respektive port.

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


1/24/2022

🅿️ Service garage torsdagen den 24 februari

SERVICE GARAGE TORSDAGEN DEN 24 FEBRUARI 08.00-16.00 

Service skall utföras på Metrisk parkeringsrobot. Bilar parkerade på metrisk robotplatta måste flyttas under denna tiden. Bilar parkerade bakom metrisk robotplatta måste inte flyttas om man inte behöver använda sin bil under denna dagen (observera att bilen går då inte att ta ut eller ställa in mellan 08.00-16.00).

Vi kommer att påminna om detta via anslag portar Brf Slänten samt också i garaget när det närmar sig. Uppdaterat: Lappar med information är uppsatta insida portar, ingång/infart garage samt i garage.

Kolartorps Parkering AB/Savills Förvaltning AB.
Telefon: 08-6740300.
Mail: bostad@savills.se

Mvh, Styrelsen Brf Slänten 


12/23/2021

🎄 God Jul & Gott Nytt År 2022! 🎉


12/21/2021

Höjning avgift Garage 🅿️

Från den 1 januari 2021 så kommer avgiften för garageplats i garaget att vara 1030 kr per månad (+3%). Avgiften höjs med konsumentprisindex årligen. 

Mvh, Styrelsen Brf Slänten 


12/21/2021

Ny huvudkontakt Fastum 📌

Ny huvudkontakt för Brf Slänten Thomas Palm 08-58634446 & thomas.palm@fastum.se

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


12/13/2021

Åtgärder 2-årsbesiktning 📌

Åtgärder och färdigställande av garantifel från 2-årsbesiktningen kommer att ske enligt följande:

* Inomhus (lägenheter & allmänna utrymmen): ca 15 januari-15 mars 2022.
* Utomhus (byggnaden, fasaden & tomt): ca 15 april-15 juni 2022.

BoxBygg kommer att avisera datum port för port och ni kommer att behöva öppna själva och släppa in dem för detta alternativt att ni lämnar en nyckel hos en granne om ni inte själva kan vara hemma med en lapp på dörren var Er nyckel finns.

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


12/13/2021

Felanmälan skador Sprängningar 📌

Som alla säkert har noterat så har nu sprängningar påbörjats baksida Brf Slänten. Tomt Kolartorp 1:380. Prismor har satts upp på Brf Släntens tak & 2x mätinstrument för vibrationer är utplacerade. Spränger gör Berglaget i Sverige AB och ansvarig är Dan Andersson (076-8523598 & dan.andersson@berglaget.se). Byggare är Sveaviken Bostäder & VD Pär Thomaeus (070-7815831 & pt@sveavikenbostad.se). KMP Konsult är tillsynsman/besiktningsansvariga & ansvarig Jonna Brick (070-0941783 & jonna.brick@kmpkonsult.se). Filma gärna och dokumentera sprängningar vid framtida möjliga tvister.

Om ni får nya skador p g a sprängningar så anmäl till vår förvaltare Fastum & vår huvudkontakt Phuc (mail: phuc@fastum.se). De sammanställer skador. Om ni anmäler till Fastum så bifoga alltid bild på skadan, Ert namn och lägenhetsnummer samt ange också alltid kontakt till Er: telefonnummer & mail.

Uppdaterat 14/12: Vi har fått in mätdata från vibrationer/sprängningar och anmälda skador är skickade till KMP Konsult idag via Fastum.

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


12/8/2021

Utdelning filter ventilation 11 dec & 16 dec 📌

Vi har nu erhållit filter till ventilationen. 

UTDELNING FILTER I PORT 96 ENTRÈ:
* Lördag 11 december mellan klockan 10.00-11.00. AVKLARAT - ca 30 hushåll har hämtat filter.
* Torsdag 16 december mellan klockan 19.00-20.00. AVKLARAT - ca 30 hushåll har hämtat filter.

Vid avhämtning filter måste lägenhetsnummer uppges och signatur göras. Ett mindre antal filter har även lämnats ut direkt till boende efter kontakt med Styrelsen. Vi hade även ett fåtal handtag kvar till fönster som har delats ut till de som saknade. 

Omkring 40 hushåll har valt att inte hämta ut filter till sin ventilation. Observera att ventilationen tillhör boende & kostnaden för filter, reparation ventilation samt inköp ny ventilation hamnar hos den boende. Ventilationen tillhör inte föreningen utan den enskilde bostadsrättshavaren.

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


12/2/2021

Snön är tillbaka igen ❄️

Haninge Kommun ansvarar för skottning och halkbekämpning gata & gångväg i Vega. Tomtgräns Brf Slänten är vår fasad mot gatan. Telefon Haninge Kommun växel 08-6067000 & gata jour 08-6068800. 

SRV tömmer inte sopor om sopdörrar inte går att öppna och väg fram till soprum inte är framkomlig. Haninge Kommun skottar inte framför portar och sopdörrar. Föreningen har järnspade, snöraka & snökvast i varje ports förråd. Låna gärna och de som vill hjälpa till att hålla fint hos oss är jättevälkomna att göra det. Lämna tillbaka redskap i förrådet när ni är klara. Vi har även redskap för att ta bort is vid portdörrar.

Påminnelse om att sidor av hus samt baksida av hus inom stängslet EJ vinterunderhålls (skyltar uppe med "Ej Vinterunderhåll"). Iaktta försiktighet! Föreningen sparar stora summor varje år på att inte göra detta.

Mvh, Styrelsen Brf Slänten 


11/25/2021

Brf Släntens Styrelse fyller 1 år 🎉

Brf Släntens egen Styrelse firar 1 år i slutet av november 2021. Tidigare Styrelse var SPG:s Interrimsstyrelse.

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


11/24/2021

Oförändrad årsavgift 2022 📌

Styrelsen har efter budgetarbete inför 2022 beslutat att behålla årsavgiften "hyran" på en oförändrad nivå under nästa år. Därav har inga höjningar skett sedan inflytt september-december 2019.

Brf Slänten har fått kreditbetyg "A" (tidigare "B") av allabrf.se. Årsavgifterna ligger på ca 9% under genomsnittet i Haninge Kommun. Belåningen ligger på ca 51% över genomsnittet för Haninge Kommun. Avser år 2020. Under år 2021 så har Föreningen amorterat totalt 1.120.000 kr på Föreningens lån (ca 1,8%).

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


11/18/2021

Sprängningar 📌

Som alla säkert har noterat så har nu sprängningar påbörjats baksida Brf Slänten. Tomt Kolartorp 1:380 och byggare Sveaviken Bostäder och KMP Konsult kontrollant. Prismor har satts upp på Brf Släntens tak idag (2 st). 

Spränger gör Berglaget i Sverige AB och ansvarig är Dan Andersson på telefon 076-8523598. Om ni får nya skador så anmäl till honom samt även till vår förvaltare Fastum. Om ni anmäler till Fastum så bifoga bild, namn och lägenhetsnummer. Ange också alltid kontakt till Er: telefonnummer & mail.

Mvh, Brf Slänten Styrelsen


11/16/2021

Handtag Fönster 📌

Vi har idag hämtat 35 stycken handtag till fönster hos BoxBygg (de som fanns kvar) så de som saknar maila oss Ert namn samt lägenhetsnummer så delar vi ut ett till Er brevlåda inom kort. Vi delar ut så länge vi har några kvar på lager.

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


11/8/2021

Lite information 📌

# 2-års garantibesiktning är nu avslutad måndagen den 8 november. Besiktningen avslutades med el, vvs & tak. Vi återkommer med mer information framöver gällande åtgärder m m.

# Lumon har påbörjat leverans och installation av inglasningar balkonger och detta kommer att hålla på i ca två veckor. Ljud från borrningar m m kommer att förekomma.

# Belysningar som varit ur funktion vid entréer utomhus, soprum utomhus & porthus hängande inomhus är nu åtgärdade och kommer utredas ytterligare framöver.

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


11/4/2021

VIKTIGT - BRANDGÅNGAR PORT 96 🆘

Vänligen notera att det är ABSOLUT FÖRBJUDET att ställa/dumpa saker i Port 96 brandgångar. Det är en utrymningsväg vid t ex brand!!

Nu har vi städat den och skräpet står i Port 98 soprum. De som saknar något som de ställt i brandgångarna kan hämta det där. Om det finns någon vänlig själ i Föreningen som har vägarna förbi SRV Återvinningsstation i Jordbro så får man gärna ta med detta. Tack på förhand!

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


11/1/2021

Siemens Vitvaror Garanti till 30 november 2021 📌

Observera att samtliga vitvaror i samtliga lägenheter från Siemens har en garanti endast upp till 30 november 2021.

Se mer information på denna hemsidan under "blanketter" samt under "Föreningen" & flik "Siemens Vitvaror Garanti" hur ni går tillväga att anmäla garantifel på Era vitvaror. Ring 0771-195500 och uppge "BSH Installation". VIKTIGT!

Mvh, Styrelsen Brf Slänten

 


11/1/2021

Påminnelse Brandsäkerhet 🧯

Vi passar på att påminna alla boende i Brf Slänten 1 i Vega att nu inför julen när mycket ljus tänds att se över detta (förutom det självklara att ALLTID släcka levande ljus när man lämnar sin lägenhet):

* Kolla batterier på Era brandvarnare i lägenheten. Byt om det behövs.

* Se till att ha en brandsläckare och brandfilt i varje lägenhet på lättåtkomlig plats - synnerligen viktigt! Finns att köpa på t ex Clas Ohlson, Biltema, Bauhaus m fl (egen bekostnad). 

Mer finns också att läsa under "Föreningen" & flik "Utrymningsvägar".

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


10/26/2021

Försening Balkonginglasning 📌

Dessvärre så meddelar Lumon idag att det är förseningar på Balkonginglasningen. Leverans och installation ser ut att bli ca 1-2 veckor försenade jämfört med tidigare lämnad preliminär information. Detta på grund av leveransproblem av färg till lack från leverantörer. Vi beklagar detta.

Har ni några frågor så finns kontakter nedan Lumon:
Linus Bjersgård (Installation Manager Lumon): Telefon 08-52277302 & 070-7871870 & mail: linus.bjersgard@lumon.com.

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


10/13/2021

🍂 Städdag söndag 17 oktober 11.00 🍁

Söndagen den 17 oktober så har föreningen Brf Slänten höstens städdag. Vi samlas utanför baksidan Port 96 klockan 11.00. Styrelsen tar med städmaterial, krattor, sopar, engångshandskar & sopsäckar m m. Det bjuds på dricka till alla samt godispåse till alla deltagande barn. Det är helt frivilligt att deltaga men kul om så många som möjligt kommer.

Vi kommer även att plocka in trivselarrangemanget på den gemensamma takterrassen för vinterförvaring. Dynor kommer att tvättas under slutet av vintern så de är nytvättade när vi tar fram dem igen mot början av april 2022. Passa på att ställa frågor till Styrelsen som är på plats under städdagen naturligtvis. Väl mött!

Uppdaterat 18/10:
Städdagen genomförd och trivsel inplockat den gemensamma takterrassen. Plakett uppsatt vinnare "Haninge Arkitekturpris 2020" på väggen till höger om entré Port 96.

Mvh, Styrelsen Brf Slänten 


10/4/2021

2-års Garantibesiktning - VIKTIGT 📌

DEFINITIVA datum för Garantibesiktning (2-års besiktningen) för Brf Slänten 1 i Vega:
* Port 100 - 27 oktober (starttid 08.30).
* Port 98 - 28 oktober (starttid 08.30).
* Port 96 - 29 oktober (starttid 08.30) & 1 november (starttid 08.00).
* Port 94 - 2 november (starttid 08.00).
* Allmänna utrymmen - 3 november (starttid 08.00).
* El/VVS - 8 november (starttid 10.00).

Garantibesiktningen är synnerligen viktig och man måste se till att vara hemma under den dagen besiktningen utförs för att få garantifel åtgärdade. Notera eventuella fel inför besiktningen.

Genomförs av Thilia Bygg Aktiebolag. Lappar kommer att sättas upp i respektive porthus på anslagstavlor och information kommer på hemsidan och i brevlådor. Kan ni ej vara hemma så lämna nyckel t ex till en granne och sätt upp lapp på dörren var nyckel finns.

Observera att garanti vitvaror i lägenheten endast gäller t o m 30 november 2021. Anmäl garantifel vitvaror enligt instruktion på denna hemsida som finns under "blanketter" eller under "Föreningen" & flik "Garanti vitvaror Siemens".

Mvh, Styrelsen Brf Slänten 


10/3/2021

Städning ses över omgående 📌

Vi har meddelat vårt städbolag Sthlm Städlag HB om bristfällig städning och de kommer att se över och åtgärda detta vid nästa städtillfälle som är fredagen den 8 oktober. Städfrekvens mellan oktober-mars är en gång/vecka (fredagar).

Nyhet oktober 2021: Trappor upp till loftgångar och loftgångar kommer att sopas Port 96 utomhus en gång/månad. Vid regn/snö skjuts städning upp till nästa möjliga tillfälle.

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


9/28/2021

Parkeringsgarage kort kö 🅿️

Då vi har haft ett antal försäljningar nu i Brf Slänten och flera har sagt upp sina platser i garaget så har kölistan kortats ned ordentligt. Flera på kö kontaktas nu inom kort. Det finns en blankett för köplats garage under "blanketter" på denna hemsidan. Printa ut, fyll i och lämna i Styrelsens brevlåda i Port 100 eller maila Styrelsen. Engångskostnad att ställa sig på köplats garage är 300 kronor.

Det är väldigt få platser längs med gatan på vår sida järnvägen och med vintern ❄️ i antågande så kan det vara skönt att slippa skrapning och skottning av bil. Dessutom så stängs platser längs backen bakom huset snart av för nybyggnation likaså. Läs mer under flik "Parkering".

Uppdaterad information: Just nu står endast 5 personer på kö till garageplats (15 okt 2021).

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


8/25/2021

Bygglov klart balkonginglasningar 📌

Idag fick vi klart med bygglovet från Haninge Kommun på Balkonginglasningar. Lumon kommer maila ut information till de som har beställt. 

Mvh, Brf Slänten Styrelsen 


7/29/2021

Belysning Takterrassen 📌

Nu finns det en fin & mysig belysning uppe på vår gemensamma takterrass sedan den 28 juli 2021. Ha en trevlig stund däruppe och vänligen var rädd om vårt allas gemensamma trivselarrangemang. Belysningen är på under dygnets mörkare timmar.

Mvh, Styrelsen Brf Slänten 


7/21/2021

Skadegörelse & Stölder Brf Slänten 📌

Tråkiga nyheter. Brf Slänten har på kort tid råkat ut för både Skadegörelse (Hiss Port 100 & Hiss Port 94) & Stölder (mysbelysningar fyra stycken borta ut förrådet takterrassen & munstycken slangar soprum Port 94). Har någon sett något? Meddela isåfall Styrelsen på brfslanten@hotmail.com. Vi polisanmäler all form av skadegörelse och stöld.

Det är mycket viktigt att man inte släpper in folk i entrédörrar man inte känner igen (fråga gärna vad de har för ärende eller vem de skall besöka) och att stänga entrédörrar och soprum ordentligt efter sig. Tillsammans får vi hjälpas åt!

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


7/19/2021

Förlängd beställningsperiod Balkonginglasningar📌

Till medlemmar & boende i Brf Slänten 1 i Vega - Balkonginglasningar.

Från och med måndag 5/7 kommer Lumon att finnas tillgängliga på plats för att mäta balkonger och skriva avtal i förberedande syfte. Önskar ni att glasa in er balkong så kontakta Victor på Lumon. Han nås på telefon 08-40808434 eller mail victor.hedman@lumon.com.

Kampanjen gäller t o m 15 augusti 2021 (förlängt). Samtliga boende har fått information i sina brevlådor.

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


7/8/2021

Hiss Port 100 nu lagad 📌

Dessvärre så är Otis Personhiss i Port 100 ur funktion och lagning/felsökning pågår. Flera olika tekniker har under 3 dagar försökt lösa fel på densamma här på plats och även bytt kretskort m m. Ny specialist-tekniker på väg in under dagen idag torsdag 8 juli. Vi beklagar detta och hoppas att de kan lösa detta snarast möjligt!

Uppdaterat 9 juli: Hiss nu lagad och klar att använda igen. 

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


7/4/2021

Ny Styrelse Brf Slänten 📌

Efter konstituerande möte den 4 juli så konstituerade sig den nyvalda Styrelsen för Brf Slänten 1 i Vega enligt följande:
Ordförande: Mikael Salomon
Vice Ordförande: Fahret Öcut
Ledamöter: Fabian Yevenes, Sara Wikström & Haris Amir
Suppleant: Karin Hamnes


7/1/2021

Skadedjursbekämpning Anticimex 🪳

Om någon finner skadedjur i sin lägenhet så kontakta själv Anticimex för borttagning av dessa. Det kan röra sig om t ex vägglöss, råttor/möss eller kackerlackor. Åtgärder måste sättas in direkt för att detta inte skall sprida sig inom fastigheten.

Ring Anticimex på telefonnummer 075-2451000 och beställ sanering (öppettider vardagar 07.00-18.00). Web: www.anticimex.com/sv-se/

Brf Slänten 1 i Vega har sin fastighetsförsäkring hos Brandkontoret med försäkringsnummer 111942*3. Telefon Brandkontoret: 08-54528600. Uppge detta vid kontakt med Anticimex skadedjursbekämpning. Adress Brf Slänten 1 i Vega: Vega Allé 94, 96, 98 & 100.

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


6/30/2021

Stämmoprotokoll Föreningsstämma 2021 📌

Bifogat finner ni här Stämmoprotokollet från Föreningsstämman/Årsstämman för Brf Slänten 1 i Vega som hölls som en ren poströstningsstämma den 17 juni 2021 p g a Pandemin. Det finns även publicerat som PDF på föreningens Facebooksida. Vi kommer inte printa ut detta för att spara på papper/bläck men om någon vill ha det printat så ge oss namn + lägenhetsnummer så ordnar vi det till Er brevlåda eller till Er mail. Mail Styrelsen: brfslanten@hotmail.com

https://brfslanten.se/STAMMOPROTOKOLL_BRF_SLANTEN_FORENINGSSTAMMA_2021.pdf


6/23/2021

Balkonginglasning 📌

Till medlemmar & boende i Brf Slänten 1 i Vega - Balkonginglasningar.

Från och med måndag 5/7 kommer Lumon att finnas tillgängliga på plats för att mäta balkonger och skriva avtal i förberedande syfte. Önskar ni att glasa in er balkong så kontakta Victor på Lumon. Han nås på telefon 08-40808434 eller mail victor.hedman@lumon.com.

Kampanjen gäller t o m 15 augusti 2021 (förlängt). Det kommer även information i Era brevlådor.

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


6/22/2021

Bagheria Restaurang 😋

Bagheria Italiensk 🇮🇹 Restaurang öppnades 21 juni. Rättigheter för alkohol ska komma inom 2-3 månader. Restaurangen ligger bredvid Arigato Wok & Arigato Sushi. Adress Storseglet 17 & telefon 08-394199 & web www.bagheria.se


6/20/2021

Balkonginglasning 📌

På årsstämman/föreningsstämman den 17 juni 2021 så blev följande utfallet av omröstning för eller emot inglasningar av balkonger i Brf Slänten 1 i Vega: 32 JA & 6 NEJ.

Därav så har vi nu ett majoritetsbeslut för inglasning av balkonger i föreningen. Det är nu möjligt att beställa sin inglasning direkt med Lumon enligt offert som alla har fått i sin brevlåda.

Ha en fin och solig sommardag alla! ☀️

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


6/1/2021

Andra blipp utdelad 🅿️

Blipp nummer 2 nu utdelad till 17 hushåll i respektive brevlåda. Till p-roboten garaget. För de som saknade sin andra. Nu ska alla som berörs av Metrisk robot ha fått sina båda. 


5/31/2021

Stenläggning Garage Torsdag 3 juni 🅿️

Torsdagen den 3 juni mellan ca klockan 10.00-15.00 så kommer stenläggning av gågata utanför Garageinfarten att ske så under den perioden så kan man ej ta ut eller in sin bil. För allas kännedom. Haninge Kommun utför arbeten med gågata/vägar i Vega. Man kan välja att plocka ut sin bil innan de påbörjar arbetet och då gäller gatuparkering enligt rådande taxa (Haninge Kommun taxa "C") under denna perioden i Vega. Björn/SPG har ordnat så att man kan använda sin gamla parkering på uteparkeringen under torsdagen om någon vill det. 


5/26/2021

Årsstämma 2021 & Poströstningsformulär 📝

Gör Er röst hörd. År 2021 genomförs Årsstämman/Föreningsstämman som en ren Poströstningsstämma. Läs mer under "Föreningen" & underflik "Föreningsstämma". Varje medlem har en röst (dock maximalt en per lägenhet). Poströstningsformulär & Årsredovisning 2020 finns nu i samtliga hushålls brevlådor i Brf Slänten 1 i Vega. Det har inte inkommit några motioner från medlemmar i Brf Slänten 1 i Vega att behandla på årsstämman 2021.

Det tar endast några minuter att fylla i Poströstningsformuläret. Gör det och lämna in det i Styrelsens brevlåda 📪 i Port 100 (mittemot hissen). 

Sista dag för inlämning av poströstningsformulär är den 17 juni 2021

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


5/25/2021

Markplanslägenheter 📌

Det har inkommit en del frågor om de lägenheter som har markplansterrass och om byggnationer på desamma.

Detta gäller för Brf Slänten 1 i Vega:
* Golvtrall kan läggas. 
* Markyta som kan användas är fram till asfaltskanten, inga byggnationer som går ut över asfaltsgången är tillåtna.
* Skärmväggar kan sättas upp ända ut mot asfaltskant. Maxhöjd (från mark): 180 cm. Efter tycke och smak. 
* Pergola (utan tak, bara med ribbor) samt s k "partytält" (med tygtak) är tillåtna.
* Inglasning är inte tillåten.
* Fasta tak är inte tillåtet (vare sig glas, plåt eller plast).

Vänligen var noga med att inte gå in på grannens tomtarea för att utöka Er disponibla markyta. De utplacerade skärmväggarna (som får tas bort) utgör tomtgräns mot närmaste granne. Påminnelse: Elgrill- & gasolgrill är tillåten på den gemensamma takterrassen samt på privata terrasser, balkonger och markplanslägenheter. Kol- & Brikettgrill är inte tillåtet.

Mvh, Styrelsen Brf Slänten


5/14/2021

Balkonginglasningstruck vid Brf Slänten 📌

Påminnelse: Lumon (vår utvalda leverantör av balkonginglasning) finns på plats för visning och att svara på Era frågor söndagen den 16 maj mellan 11.00-14.00 med sin besökstruck. De kommer att vara här vid Brf Slänten i Vega. Enda besöket här på plats innan årsstämman och beställning av Er inglasning. Vi har extra offerter & visitkort om någon behöver nu från Lumon. 


5/12/2021

Ny kod Parkeringsgarage 🅿️

Ny kod för öppning parkeringsgarage (entrédörrar & garageport) är nu ute i allas brevlådor (12 maj). Kod ändras torsdagen den 13 maj (gamla koden gäller tills ny är i bruk). Var restriktiv med koden. Se till att dörrar är stängda efter Er ordentligt efter in- & utpassage. Skyltar uppe stolpar vid infart garage samt inne i garaget med text "Området är kamerabevakat & CCTV in operation". 


5/7/2021

Planteringar söder om Brf Slänten 🍏

Styrelsen har under nästan ett års tid legat på Haninge Kommun att göra området strax söder om Brf Slänten (d v s längs vägen Bredsundet & stenröset strax söder om Port 100) till en oas i rekreationssyfte med bänkar & bord och lite trevliga planteringar då Vega byggs ganska tätt mellan de olika nybyggnadsprojekten. Vi har önskat t ex fruktträd där och har blivit utlovade det och igår den 6 maj så började man sätta ner ett flertal äppelträd (James Grieve) & storfruktig Hassel (goda ätbara nötter) och lite buskage. Kul att påverkan ger resultat! 3 stycken grupper om bänkar och bord kom på plats redan under hösten 2020. Vi fortsätter med att försöka få HK att plantera även slänten bakom huset som ligger på Kommunal Mark. 🍎


4/25/2021

Parkeringsgarage öppnat 3 maj 🅿️

Premiär parkeringsgarage måndagen den 3 maj. Framflyttat 2 dagar. Metrisk kommer att ha personal på plats 8-11 (svensktalande) & 15-18 (engelsktalande) för att visa garage och instruera om parkeringsrobot. För mer information se också mailutskick till alla med garageplats skickat 25 april & 26 april (även med instruktionsvideo Metrisk Parkeringsrobot). Vid fel som inte kan lösas på plats kontaktinformation: Metrisk Support Jourtelefon: 010-7686090. Metrisk Mail: support@metrisk.se. Observera att det inte är vårt garage utan vi hyr endast in oss på platserna vi har blivit tilldelade. SPG äger huset till nyår därefter tar hyresvärd Patrizia över. BoxBygg håller på att färdigställa portar och gata vid garaget (ordnar Haninge Kommun) så lite arbeten ett litet tag till.

De som har platser mellan 10-02 till 10-18 & 10-29 till 10-44 skall också registrera sig på Metrisk Portal (via data, telefon funkar ej) & kommer att erhålla 2 blippar för parkeringsroboten i sin brevlåda (delas ut torsdag 29 april, det saknas en del blippar men fler är på väg). Har ni problem att logga in på Metrisk: Kontakta Björn/SPG på telefon 073-7071159 eller mail bjorn.alexanderson@spg.se. Metrisk Instruktionsguidehttps://vimeo.com/300171558 Mer finns också att läsa under "Parkering". Glöm inte att bilar på robotplattan samt bakom robotplattan måste tas fram via blipp, annars hänger sig systemet. Garageport & entrédörrar öppnas med portkod. Nedre garaget våning -1. Garageport närmast ICA Nära Vega ingång. För utfart/öppna garageport vit knapp till vänster stolpe innan uppfarten. 2 entreér finns vänster om garageport med hiss eller trappa ned en våning. Vid infart: Maxhöjd 2,1 meter & maxvikt 3 ton. 

Uteparkeringen får användas till 3 maj. Dessvärre ingen förhandsvisning av garage p g a pandemin. Avier från Fastum på garageplats & köplats garage skall nu ha skickats ut till samtliga för maj-juni. Från juli månad kommer avgift garage på Er månadsavi tillsammans med hyra och hushållsel/varmvatten. Observera att alla med tillfällig uteparkering måste skicka in sin uppsägning av platsen, viktigt!


4/22/2021

Städdag söndag 25 april 10.00 🍀

Städdag söndagen den 25 april klockan 10.00. Samling baksida Port 96. Styrelsen tar fram städmaterial. Vi städar av baksida, sidor & framsida byggnaden. Allehanda skräp & byggmaterial hamnar hos oss. Vi har också påmint Haninge Kommun om att städa gågata, gata & parkeringsfickor framsida byggnad samt att plantera söder om och i slänten bakom huset. Vi bjuder på dricka samt godispåse till alla barn. Passa på att ställa frågor till Styrelsen på plats. Välkomna!

Stort tack till alla som deltog, bra jobbat! 🌿

//Styrelsen


4/16/2021

Balkonginglasning 📌

Det händer saker inom Balkonginglasning. Styrelsen har valt ut en leverantör, LUMON, bygglovsansökan till Haninge Kommun är på gång redan nu i april. Visningsdag på plats vid Brf Slänten inglasning av balkonger kommer att ske söndagen den 16 maj mellan klockan 11.00-14.00. Kom och titta på utvald leverantör och ställ Era frågor till dem på plats.

En tryckt broschyr & offert med priser & tillvalslista har landat i allas brevlådor den 30 april
. Beställningsperiod om ett "ja" till balkonginglasning på årsstämman den 17 juni kommer att vara mellan 18 juni-15 juli 2021. En rimlig tid att ha balkonginglasningar klara och på plats är någonstans mellan mitten av september-mitten av oktober 2021.


4/9/2021

Takterrassen möblerad

Ett säkert vårtecken 🌿 takterrassen möblerad & klar att användas. En ny askkopp införskaffad. Städad 16 april. Påfylld gasoltub 19 april. Boka takterrassen gör ni via bokningsfunktion på denna hemsidan. 

Det har "försvunnit" 15 småkuddar från förrådet. Är det någon som vet var de finns? Maila styrelsen. 11 nya inköpta nu. Stöldmärkta. Alla stölder polisanmäls. Det drabbar föreningens kassa att behöva köpa in nytt. 


3/11/2021

Porttelefon & Garage

📞 Porttelefon nu fungerande igen. Saknar någon sitt nummer eller vill lägga till nummer (max 2 per lägenhet) så kontakta Gustav på Fastum. Ange namn, lägenhetsnummer & telefonnummer. Mail: gustav.lindegren@fastum.se

🅿️ Sista påminnelse Hyreskontrakt Garage & Avtal Köplats Garage. 15 mars sista dag att lämna in dessa i Styrelsens Brevlåda i Port 100 (mittemot hissen). Ej inlämnade innebär tappad garageplats eller köplats garage. 


2/27/2021

Hyreskontrakt & Avtal Köplats Garage 🅿️

Hyreskontrakt Garage & Avtal Köplats Garage nu utdelade i 61 brevlådor. Signera båda med alla uppgifter & lämna båda i Styrelsens brevlåda (Port 100 mittemot hissen) senast den 15 mars. Ej inlämnade avtal innebär att man tappar sin garageplats eller sin plats i garageplatskön. Garageplatsnummer, adress & exakt startdatum fyller Styrelsen i på Ert returnerade exemplar. 

Intresserad av att ställa Er på köplats garage? Maila Styrelsen med namn, adress, lägenhetsnummer & mailadress. 


2/23/2021

Övergång till Blippar istället för Portkod 📌

Från den 4 mars 2021 så går Brf Slänten 1 i Vega över till Blippar istället för Portkod. Detta för att öka säkerheten och för att hindra att obehöriga kan komma in i porthusen. Släpp inte in någon ni inte känner igen. Fråga gärna vänligt vad de har för ärende eller vem de skall besöka.

Det går att anmäla 2 telefonnummer per lägenhet som det går att öppna med via Porttelefonen. Kontakta Fastum. Samtliga hushåll får 3 blippar den 25 februari i sitt brevinkast (Föreningens bekostnad). Extra blippar kan beställas för 150 kr/st (beställs via Styrelsen). Blippar gör ni vid Porttelefonen (även till soprummen). Er blipp fungerar till Er boendeport, till Port 100 inklusive takterrassen (för de som inte bor där) samt till soprummen.

Vi meddelar denna information via vår Officiella Hemsida & via Brf Slänten Facebook-sida & via Anslagstavlan i respektive Porthus. Observera att blippar tillhör lägenheten (minst 3) liksom husnycklar (minst 3) & bopärmen och lämnas över till nästa ägare av bostadsrätten vid en försäljning. Läs mer under flik "Föreningen" & underflikar "Blippar", "Nycklar" & "Bopärm".

//Styrelsen


2/22/2021

Inbrottsförsök Cykelförråd

Försök till inbrott Port 100 Cykelförråd under kväll/natt 21-22/2. Har någon sett eller hört något? Kontakta Polisen på telefon 11414. Ärendenummer: I-53-1613840017778. Alla brott Polisanmäls! 

//Styrelsen


2/17/2021

Byggstart baksida hus & söder om hus 🌲

Det har säkert inte undgått någon att byggstart har skett baksida hus & även söder om huset. Försenad sådan skulle ha påbörjats redan år 2017. Skogsdungen är avverkad & endast ett 15-tal träd kvar baksida Brf Slänten. 

Styrelsen har kontakt med PE Teknik & Arkitektur som är besiktningsansvariga för Lindbäcks. Det kommer att sättas upp vibrationsmätare baksida hus. Sprängning/borttagning berg delvis närmast. Vi har även kontakt med Haninge Kommun.

Vår tomtgräns (asfaltsgång) ligger 10-40 meter från gräns Waldemarson/Sommargyllingens tomtgräns. Endast smal remsa kommunal mark skiljer våra tomter. Närmast söderöver (100) och längst ifrån norröver (94).

//Styrelsen


2/14/2021

ICA Nära Vega 📌

ICA Nära Vega öppnar den 21 april 2021. Ingång mot Pendeltågsstationen & nära vår garageinfart. Adress: Nordkapsvägen 3. Öppettider måndag-fredag 06.00-22.00 & lördag-söndag 08.00-22.00. Butiksyta ca 700 kvm. ICA har inga egna besöksparkeringar.


2/9/2021

Parkeringsgarage 🅿️

Det börjar närma sig att skriva på avtal för parkeringsplats i garage och avtal för köplats garage. Avtal kommer att upprättas i två exemplar som skall skrivas på och lämnas till Styrelsen som nu tar över från SPG med hanteringen av platser samt kö. Sista dag att lämna in båda påskrivna avtalen i Styrelsens brevlåda (Port 100 mittemot hissen) är den 15 mars 2021. Kostnaden för plats i garage är 1.000 kr/månad (2021). Kostnaden för köplats till garage är 300 kr (engångsavgift/administrationsavgift). Avgifterna kommer att hamna på Er månadsavi från Fastum.

Observera att endast boende & medlemmar som är skrivna i Brf Slänten 1 i Vega kan få garageplats och plats i kö. Andrahandsuthyrning av garageplats är ej tillåten. Öppning 1 maj 2021. Uppsägningstiden av garageplats kommer att vara 1 månad (månad för uppsägning + nästföljande månad).
Den 30 april är den sista dagen för våra tillfälliga parkeringsplatser vid infartsparkeringen ute.

Meddela Styrelsen senast den 20 februari om:
1. Du har en plats på tillfällig parkeringsplats men inte vill ha en plats i nya garaget.
2. Du vill ställa dig på köplats för garage och står inte i kö idag.

Ni behöver inte göra någonting alls just nu om:
3. Du har en plats på tillfällig parkeringsplats och vill ha en plats i nya garaget.
4. Du har en plats på köplats till tillfällig parkeringsplats (garage) och vill stå kvar i kön med chans på parkeringsplats i garaget.

Styrelsen behöver följande till alternativ 1 & 2 som ovan: Namn, Adress, Lägenhetsnummer, Registreringsnummer Bil, Telefon & Mailadress.

Maila oss information som ovan på kontakt@brfslanten.se eller lämna en lapp med uppgifterna i Styrelsens Brevlåda i Port 100.

//Styrelsen


2/8/2021

Styrelsebrevlåda 📪

Nu finns en Styrelsebrevlåda i Port 100 märkt med "Brf Slänten Styrelsen". Där kan ni lämna in t ex motioner till årsstämman, blanketter, avtal eller bara förslag & önskemål. 

Vi håller också på att sätta upp hållare till järnspade & snöraka samt cykelställ i varje gemensamt förråd för att öka kapaciteten & underlätta städningen. Varje rum har även fått en dörrstoppare i gummi. Siffror utgång baksida Port 96 också uppe. 

//Styrelsen


2/2/2021

Taksnöröjning ❄️

Vi har beställt snöröjning av tak samt borttagning av istappar till Brf Slänten nu idag enligt vårt anropsavtal. De kommer under morgondagen den 3/2 (ändrat till 4/2 & 5/2) då de vill att det skall snöa klart först. 

Inköp av 4 järnspadar till samtliga förråd samt sopskyffel & vattenraka till soprummen idag 5/2. Portar & soprum är rensade från snö och is. Det är halt & en brant snökant vid ingångar & soprum så ta det försiktigt! Skottning & sandning påtalat till Haninge Kommun. 

//Styrelsen 


1/29/2021

Portar, snöskyffel & iakttag försiktighet ❄️

Vänligen var försiktiga då det är mycket snö & is längs med Vega Allé och utanför våra portar. Haninge Kommun ansvarar för skottning & sandning då vårt hus tomtgräns är fasad mot Vega Allé. Välj utgång mot Vega Allé, sidor & baksida av hus skottas ej.

Portdörrar strular en del tyvärr då det kommer snö, is & grus i nederkanten av dörren. Vi kan alla hjälpas åt att hålla nederkant dörr/list ren. Rör ej inställningar ovan dörr insida. Vid problem med öppning/stängning av dörr kontakta styrelsen så tittar vi på det, ni behöver inte kontakta Fastum.

Det finns en bra spade/snöskyffel (även snökvast) i varje ports förråd. Dessa får man låna för att skotta fram bil, uteplats, balkong eller loftgång m m. Ställ tillbaka i förrådet igen när ni är klara. 

//Styrelsen 


1/20/2021

Bopärm 📒

Viktigt. Saknar någon boende/medlem i Brf Slänten 1 i Vega den bopärm som skall finnas i respektive lägenhet? Maila isåfall Björn Alexanderson på SPG så ordnar han det för Er. Ange namn & lägenhetsnummer. Mail: bjorn.alexanderson@spg.se

//Styrelsen


1/1/2021

Gott Nytt År 2021 🎉

Vi i Styrelsen önskar alla medlemmar & boende i Brf Slänten ett riktigt Gott Nytt År 2021!

Nästa nyhetsbrev med uppdateringar kommer under januari 2021. Vår officiella hemsida brfslanten.se är nu uppdaterad med mycket information.

//Styrelsen


2020-11-21

Välkommen

Snart så kommer mer information från oss i styrelsen upp här, tills dess kan ni nå oss via e-post på kontakt@brfslanten.se