1/28/2023

Kommande & utförda besiktningar 📌

Det är viktigt att lämna tillträde till obligatoriska lagstadgade besiktningar, enligt föreningens stadgar (§5.9) så har föreningen rätt till tillträde för t ex besiktningar. Om tillträde inte ges så kan styrelsen skicka en anmodan om rättelse.

Utförda besiktningar & inspektioner Brf Slänten:
* Otis Hiss besiktning 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Godkända.
* Energiberäkning 2019.
* Radonmätning 2020. Godkänd.
* Miljöinspektion 2021. Godkänd.
* Energibesiktning 2021. Godkänd.
* OVK-besiktning 2019 & 2022. Godkända.

Kommande besiktningar & inspektioner Brf Slänten:
* Otis Hiss besiktning apr 2025 (därefter årligen).
* OVK-besiktning okt 2025, okt 2028 & okt 2031 (var 3:e år).
* Radonmätning jan 2030 (var 10:e år).
* Miljöinspektion maj 2031 (var 10:e år).
* Energibesiktning aug 2031 (var 10:e år).

Övrigt:
* Branddörrar och brandluckor inspekteras och görs funktionskontroll på 1-2 gånger per år genom vår fastighetsförvaltare Fastum och deras tekniker. Dekaler sätts upp på brandluckor efter att inspektionen är genomförd. Service fjärrvärmeanläggning & porttelefoner vid behov. Stamspolningar avlopp (första efter 6-7 år sedan vart femte år).
* Dekaler för OVK-besiktningar & energibesiktning finns uppsatta i respektive ports anslagstavla i entrén samt dekaler för Hissbesiktningar finns uppsatta i respektive hiss.