3/9/2022

Polis & Grannsamverkan 👮🏻

Alla brott ska polisanmälas. Det görs i första hand av den som är utsatt för ett brott. Styrelsen polisanmäler alla brott mot Brf Släntens gemensamma ytor för föreningen. Meddela gärna styrelsen om ni har utsatts för brott vid Brf Slänten.

POLIS 👮‍♀️
Akuta och pågående brott. Telefon 112
Ej pågående brott men anmälan brott. Telefon 11414
Större händelser (t ex brand/trafikolycka). Telefon 11313
Dessa telefonnummer som ovan kan man ringa till året-om/dygnet runt. Svenska/engelska.
Polis web: https://polisen.se/
Polisen har erhållit portkod till Brf Slänten samt även Brf Slänten garage vid Nordkapsvägen. Närpolisen i Haninge har ca 90 anställda med kontor Haninge Centrum med även utryckningsverksamhet.

Haninge Kommun, Haninge Kommun trygghetssamordnare, Haninge Kommuns vega-ansvarige, grannsamverkan, 3x närpoliser Haninge, företagare, BRF:s & hyresrätter genomförde en trygghetsvandring genom Vega tisdagen den 8 mars 2022. Där togs frågor upp om trafiksituationen, trafiksäkerhet, hastighetskontroller, belysning, drogrelaterat, butiksstölder, skadegörelse & personrån m m. Brf Slänten deltog genom styrelsen. Fler trygghetsvandringar kommer att komma framöver.

Anen Makboul 073-9413075 & Anen.Makboul@haninge.se. Trygghetssamordnare Haninge Kommun.

GRANNSAMVERKAN https://samverkanmotbrott.se/

Nyhet februari 2024: Brf Slänten har inlett ett samarbete med grannsamverkan. Vi har gjort en skalskyddsinspektion med närpolisen/trygghetssamordnare vid Brf Slänten. Klisterdekaler & blåljusstickers uppsatta upp vid Brf Slänten. Vi får numera ytterligare bevakning fortlöpande genom patrullbil vid byggnaden samt garaget. Inträde 22 februari 2024 i Grannsamverkan. Mer information kommer framöver.

Ny Facebook-grupp (privat) Brf Slänten 1 i Vega Grannsamverkan: https://www.facebook.com/groups/910624497458160

Antal medlemmar i FB-gruppen (2024-05-28): 58.

Nyhet juni 2023: Brf Slänten 1 i Vega har inlett ett samarbete med Vega Villaförening. Brf Slänten har ett samarbete också med närpolisen i Haninge/Nynäshamn sedan 2022.