12/21/2022

BoxBygg Garantiärenden 📌

Brf Slänten har 5-års garanti på det mesta inom byggnaden (garanti utgår 31 oktober 2024) förutom vitvaror Siemens som har 2-års garanti (garanti utgick 30 november 2021). Vid felanmälan uppge alltid namn, fullständigt lägenhetsnummer, telefon och mejladress samt en beskrivning av felet och gärna bifogad bild. Observera att fel som kan handledas till handhavandefel och inte är garantiärenden kan man få betala för själv. Garantifel ska anmälas direkt Styrelsen via mejl till brfslanten@hotmail.com och inte via Fastum eller till BoxBygg direkt. Styrelsen sköter handläggningen av garantiärenden.

Nedan kontakter med BoxBygg för ärenden som kan hänvisas till garantiärenden (Styrelsen tar hand om ärenden):

BoxBygg Garantiärenden. Stefan Vasiljew, telefon 073-4936406 & stefan.vasiljew@boxbygg.se & eftermarknad@boxbygg.se

Övriga kontakter
. Josefin Rudolfsson, telefon 073-9491221 & josefin.rudolfsson@boxbygg.se
Reza Azemati, telefon 070-3134534 & reza.azemati@boxbygg.se

BoxBygg
. info@boxbygg.se & www.boxbygg.se