1/14/2021

Försäkring 📌

Samtliga ägare av bostadsrätt i och medlemmar i Brf Slänten 1 i Vega måste ha en fullgod hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Detta eftersom Du/Ni som bostadsrättsinnehavare ansvarar för underhållet av bostaden. Bostadsrättstillägget ersätter skador på t ex fast inredning som till exempel vitvaror, badrumsinredning, köksinredning, golv, vägg, fönster & dörrar m m. Inga undantag. Till lösöre räknas saker som kan flyttas på t ex möbler, elektronik & kläder m m. 

Föreningen Brf Slänten 1 i Vega har naturligtvis tecknat en fastighetsförsäkring för fastigheten/byggnaden som i vissa fall kan täcka vissa skador. Fortfarande måste Du/Ni betala den del av föreningens självrisk som motsvarar Er andel av skadan.

Brf Slänten 1 i Vega har sin fastighetsförsäkring hos Brandkontoret med försäkringsnummer 111942*3. Telefon: 08-54528600 & web https://www.brandkontoret.se/