11/18/2021

Filter Ventilation 📌

Observera att det är mycket viktigt att byta Filter till sin ventilation i lägenheten. Under hösten 2020 så köpte SPG in en uppsättning filter till varje lägenhet efter önskemål från Styrelsen som distribuerades ut för eget byte i respektive lägenhet. Under 2-årsbesiktningen så har vi fått se vad som händer med inomhusluften & inomhusmiljön då filter inte har bytts. FILTER MÅSTE BYTAS 1-2 GÅNGER PER ÅR! En lämplig tid är t ex efter pollensäsongen (ca maj/juni) och inför hösten/vintern (ca oktober/november). 

Föreningens lägenheter är utrustade med Swegon Casa R3 Smart (en lägenhet har Swegon Casa R5 Smart). En ny uppsättning filter kostar från ca 500-1000 kr. Styrelsen har några uppsättningar filter på lager och pris 400 kr + moms 100 kr/2 filter/ett byte. Meddela Styrelsen om ni önskar köpa (kostnad läggs på nästa månadsavi från Fastum).

Föreningen/Styrelsen har beslutat att beställa in en uppsättning filter till boende i Brf Slänten. Utdelning filter gjordes i december 2021. Observera att ventilationen i lägenheter tillhör bostadsrättshavaren och inte föreningen d v s kostnader för byte filter, reparation ventilation samt byte ventilation hamnar hos den boende. Utdelning filter till boende sker 11-12 juni 2023 mellan 19.00-19.30, Port 96 entrén.

GK Gunnar Karlsen Sverige AB (har installerat hos Brf Slänten)
Telefon: 08-54901150. Web: https://www.gk.se/
& mejladress: post@gk.se

Observera att de lägenheter som har köksfläkt med KOLFILTER också måste byta kolfilter 1-2 gånger per år. Enkelt att byta. Går att beställa från t ex ELON och kostnad från ca 360 kr/2 filter/ett byte. Egen bekostnad. REKOMMENDERAS att göra detta för att minska på matlukt i lägenhet vid matlagning och för att behålla/förlänga livslängden på köksfläkten. Information om köksfläkt finns i bruksanvisningen (i bopärm eller i fläktskåpet).

* OVK-Besiktning är utförd sep/okt 2019. Godkänd.
* OVK-Besiktning är utförd sep 2022. Godkänd (efter ombesiktning & åtgärder 40 lägenheter januari 2023). Nästa ordinarie besiktning är senast den 22 oktober 2025 (vart 3:e år för FT).