12/26/2020

Tomtgräns & Taxeringsvärde 🌿

Tomtgränsen för Brf Slänten 1 i Vega är följande: mot Vega Allé är det husfasaden samt kortsidor av hus/byggnad och baksida av hus/byggnad är det asfaltsgångarna. Slänten bakom huset tillhör Haninge Kommun liksom framsidan av huset (gångväg, parkeringsfickor och bilväg) & byggnationen bakom är Sveaviken Bostad. Skogsröjning bakom hus under år 2021. Under år 2022 (försenat) så planterades det gräs/vildgräs i slänten bakom huset. Eftersom det är Haninge Kommuns mark i slänten så är det de som måste göra planteringar. Tomtgränsen är 10-40 meter endast från nybygge & deras tomtgräns mot vår baksida. Haninge Kommun har efter önskemål från Styrelsen Brf Slänten planterat äppelträd (James Grieve) & storfruktig Hassel (ätbara nötter) strax söder om Port 100 som tillsammans med 3 sittgrupper gör detta till ett fint litet rekreationsområde (Bredsundet) 🍏.

Under våren 2021 (färdigställt april 2021) placerades ett olivgrönt stängsel (1,2 meter högt gunnebostängsel) runt sidor och baksida av huset längs med tomtgränsen. Två grindar (med dubbla låsfunktioner) varav norra delen en mindre samt södra delen en större (dubbel) med plats för bil. 2 betongsuggor med 2 skyltar med text "Privat område" & "Ej vinterunderhåll" är också utplacerade. Detta för att minska på antalet passager, stölder & besök av vilda djur. Någon form av större krukor med jord & prydnadssten och t ex Buxbom (vintergrön/långsamväxande) finns i planeringen för framtiden. 

Senaste städdagar: 25 april & 17 oktober 2021, 24 april & 16 oktober 2022, 16 april 2023 & 08 oktober 2023.
Kommande städdagar: Söndag 21 april 10.00 - samling baksida Port 96.

Adress för Brf Slänten/byggnaden är Vega Allé 94, 96, 98 & 100 samt postnummer 136 57 & ort Vega.

Tomtarea: 2.735 kvm (Brf Slänten äger marken/friköpt).

Taxeringsvärde (avser år 2022): Byggnad 115 miljoner kronor & Mark 22,4 miljoner kronor. Totalt: 137,4 miljoner kronor.

Fastighetsbeteckning: Kolartorp 1:376.