5/17/2021

Radon 📌

Radon är ett grundämne, en radioaktiv ädelgas (Rn atom 86). Den vanligaste är radon-222. Finns t ex i bergsgrunder men även i marken, i byggnadsmaterial (t ex blå lättbetong) & hushållsvatten. Man varken ser eller känner en lukt av den. Hälsorisk är t ex lungcancer. Gränsvärdet för hälsofarligt är i Sverige 200 Becquerel (Bq) per kubikmeter luft eller 100 Becquerel per liter vatten.

Skyddsmyndighet är Strålskyddsmyndigheten (SMM). Mätningar bör utföras mellan perioden oktober-april och under minst 2 månaders tid. Mätning utförs med dosor med spårfilm med filter och ska följa SWEDAC:s krav. BRF:s skall göra radonmätning minst var 10:e år. Brf Slänten hade miljöinspektion den 18 maj 2021 (godkänd, nästa senast maj 2031).

Brf Slänten 1 i Vega utförde mätningar genom Radonova Laboratories AB mellan 2020-01-24 & 2020-04-08. Rapport lämnades den 20 april 2020. Totalt 19 lägenheter mättes. Brf Slänten har platta på mark och mekanisk till- & frånluft. Snittvärde på 19 lägenheter uppmättes till 34,2 Bq/per kubikmeter luft. De allra flesta lägenheter hade värden mellan 20-30. Ingen lägenhet över 110.