12/28/2020

Avgifter Brf Slänten 📌

§ Årsavgift ("hyra"). Årsavgiften på er bostadsrätt i föreningen baseras på andelen av föreningens gemensamma boendeyta med en fast procentsats (andel av föreningen). Ju större bostadsyta ju högre avgift naturligtvis. Årsavgiften delas på 12 månader och betalas således per månad. Föreningens kostnader utgörs till större delen av räntor på lån, fastighetsförvaltning & ekonomisk förvaltning, sophantering, elkostnader allmänna utrymmen, städning av allmänna utrymmen, uppvärmning av allmänna utrymmen & bostadsrätter (totalt 103 st), kallvatten & varmvatten, försäkring, fastighetsskatt, service & underhåll av hissar, service & underhåll av byggnad, snöröjning (endast tak & istappar) & amortering av lån som föreningen har m.m. Årsavgiften ligger kvar på oförändrad nivå för hela år 2019, 2020, 2021 & 2022. Från 1 januari 2023 så höjdes årsavgiften med 22% & från 1 januari 2024 med 3%.

§ Hushållsel. På er månatliga hyresavi finner ni er förbrukning av hushållsel. Individuella mätare finns i varje lägenhet som avläses månadsvis och debiteras med fördröjning några månader bakåt i tiden. Uppvärming av bostadsrätt (via element/radiatorer) samt kallvatten ingår i er månadsavgift/årsavgift. Föreningen har ett gemensamt avtal för samtliga boende & allmänna utrymmen som är bundet pris från 1 oktober 2021-30 september 2024. Detta p.g.a. en mycket instabil elmarknad och rekordhöga priser. Styrelsebeslut.

§ Kallvatten & varmvatten. Mätare i lägenhet saknas (IMD). Kallvatten & varmvatten ingår i årsavgiften.

§ Andrahandsuthyrning. Från januari 2024 är avgiften om 5.730 kr/år & 477,50 kr/mån) för andrahandsuthyrning i Brf Slänten 1 i Vega. Se flik "andrahandsuthyrning". Blankett finns också att ladda ned under "blanketter". Avgiften ligger på en maximal nivå enligt prisbasbeloppet och justeras årligen (10% av prisbasbeloppet/Föreningens stadgar). Styrelsebeslut. Avgiften hamnar på månadsavin från Fastum.

§ Garageplats. Från den 1 juni 2023 så har Brf Slänten tillgång till 10 parkeringsplatser i garage i kvarter 10 (platserna 19-28, robotfria). Kostnaden är 1.275 kr/månad. Boende i Brf Slänten kan kontakta Savills för hyra av garageplats utöver våra 10 platser. Läs mer under flik "Parkering". Avgift för garageplats kan ändras då vi hyr in oss på dessa platser. 

§ Köplats Garage. Styrelsen i Brf Slänten har tagit över hanteringen av köplats för Garage i kvarter 10. En engångsavgift om 400 kr per bil för köplats Garage (administrationsavgift) för de som önskar sig ställa sig på köplats. Styrelsebeslut. Avgiften hamnar på nästa månadsavi från Fastum. Läs mer under flik "Parkering".

§ Blipp. Om ni önskar fler blippar (entréportar & Port 100 samt takterrassen) så kostar dessa 200 kr/styck. Beställ genom att maila styrelsen med namn och lägenhetsnummer och antal blippar så ordnar vi det och lämnar i er brevlåda. Avgiften hamnar på nästa månadsavi från Fastum.

§ Byte låskolv brevlåda. Om ni har tappat bort era postnycklar till brevlådan så kan styrelsen byta låskolv. Kostnaden är 800 kr och då ingår två nycklar. Avgiften hamnar på nästa månadsavi från Fastum.

§ Överlåtelseavgift. Vid försäljning är överlåtelseavgiften från år 2024 om belopp 1.432,50 kr (betalas av köpare). Beloppet motsvarar 2,5% av prisbasbeloppet och ändras årligen. 

§ Filter ventilation. Föreningen har ett antal extra filter på lager. Kostnad för två filter/ett byte: 400 kr + moms 100 kr. Meddela styrelsen om ni önskar köpa. Kostnad läggs på nästa månadsavi från Fastum. Ni kan alltid kolla med styrelsen om det finns några filter på lager.