12/25/2020

Nycklar & Blipp 🔑

Till varje bostad ingår 3 husnycklar (tillhör lägenheten). Vill man ha flera nycklar så får man på egen hand kontakta Haninge Lås AB (Sleipnervägen 20, Handen & telefon 08-7775560). För att erhålla och göra kopia på nycklar som är skyddade så krävs legitimation samt hyresavi för att legitimera sig. Egen bekostnad ytterligare nycklar. Vid försäljning måste samtliga nycklar lämnas över till den nya ägaren. Tidigare leverantör var Axlås i Södertälje men bytt till Haninge Lås AB (2020).

Er husnyckel fungerar till Er portentré (samtliga även till Port 100), till Er ports barnvagns- & cykelförråd, till soprummen, till den gemensamma takterrassen & den gemensamma takterrassens förråd.

Brf Slänten har bytt från portkod till blipp från mars 2021. Varje hushåll har fått 3 blippar (bekostas av Brf Slänten) i sin brevlåda och ytterligare blippar kan beställas via Styrelsen mot en kostnad av 200 kronor/styck om så önskas. Ange vid beställning av extra blipp/ar Ert namn, mailadress, lägenhetsnummer & adress. Kostnaden för extra blippar kommer på Er nästa månadsavi från Fastum och levereras till Er brevlåda när de är klara. Er blipp kommer att fungera till samtliga portentréer, båda soprummen och den gemensamma takterrassen. Blippar tillhör lägenheten och lämnas vidare till nästa ägare vid en försäljning liksom husnycklar, fönsternyckel & bopärmen.

Man kan även meddela 2 telefonnummer per lägenhet till oss i Styrelsen som går att ringa till via porttelefonen för att prata via porttelefonen & öppna porten via Er mobiltelefon. För att öppna: #0. 

Från augusti 2021 så kommer Brf Slänten Styrelsen också att ta hand om byte av låskolv för de som har tappat sina postnycklar till sin brevlåda. Kostnad att byta låskolv inklusive 2 nya nycklar: 800 kronor. Kostnad för byte påförs på nästa månadsavi från Fastum.