2/24/2021

Blippar 📌

Viktig information! Brf Slänten 1 i Vega har bytt från portkod till blipp från mars 2021. Varje hushåll har fått tre blippar (bekostas av föreningen Brf Slänten) i sin brevlåda. Ytterligare extra blippar kan beställas via styrelsen mot en kostnad av 200 kr/styck om så önskas. Ange vid beställning av extra blipp/ar ert namn, mejladress, lägenhetsnummer & adress. Kostnaden för extra blippar kommer på er nästa månadsavi från Fastum och levereras till er brevlåda när de är klara. Er blipp kommer att fungera till er portentré, båda soprummen och samtliga portentréer (entré samt den gemensamma takterrassen). Blippar tillhör lägenheten (minst tre) och lämnas vidare till nästa ägare vid en försäljning liksom samtliga husnycklar (minst tre) & bopärmen (en) samt fönsternyckel, viktigt! 

Borttappad blipp? Meddela styrelsen så spärrar vi den och ni kan beställa en ny genom oss (egen bekostnad).

Vi byter från portkod till blipp för att minska på antalet obehöriga i trapphusen. Vänligen släpp inte in någon som ni inte känner igen. Man kan fråga vänligt vad de har för ärende alternativt vem de skall besöka.

Man kan även meddela två telefonnummer till styrelsen som går att ringa till via porttelefonen för att prata via porttelefonen & öppna porten via Er mobiltelefon. För att öppna: #0.