12/29/2020

Vega Skola F-9 & Aktivitetshus 🥎

Nu påbörjas bygget av nya Vega Skola F-9 (ca 900 elever) med fullsize inomhus gymnastiksal & Aktivitetshuset (mitt framför Brf Slänten i Vega 1 med adresserna Vega Allé 94-100). Totalt ca 150 arbetsplatser & ca 12.500 kvm. Bygget pågår mellan ca december 2020-augusti 2023. Preliminär start för skolan HT 2023. Mindre sprängnings-, schakts- & packningsarbeten kommer att utföras nu i december 2020 och fortlöpande. Vi kommer att få vårt hus besiktigat både före och efter bygget och ett antal vibrationsmätare kommer att installeras i vårt hus. För allas kännedom.

Beställare: Haninge Kommun (Kommunal Skola).
Arkitekt
: Looström Arkitekter.
Byggare: Byggdialog AB/Tornberget.
Kontrollant: KMP Konsult AB.
Läs mer här: www.loostrom.se/vega-skola-och-aktivitetshus