1/13/2021

Underhållsansvar Bostadsrättsföreningen 📌

Bostadsrättsföreningen ansvarar för underhåll av föreningens gemensamma ytor (t.ex. fasad, tak, porthus, förråd, soprum, hiss, gemensam terrass, mark utomhus som tillhör föreningen m.m.). När det gäller underhållsansvar för varje respektive bostadsrätt så gäller i Brf Slänten 1 i Vega enligt följande nedan:

Föreningen Brf Slänten ansvarar för
* Ytbehandling av utsida ytterdörr.
* Fönster & fönsterdörrar - yttre målning, karm & båge.
* Balkong - underhåll av räcke, balkongtak & utsida balkongfront.
* VVS - Avloppsledningar med golvbrunn.
* Ventilation & värme - Radiatorer (element), värmeledning ventil & termostat.
* Postfack & brevlåda (i porthus).
* Namnskylt (postfack & anslagstavla).

Allt övrigt inom lägenheten ansvarar bostadsrättsinnehavaren för såsom t ex ytterdörr (insida), innerdörrar, väggar, tak, målning, ytskikt, golv, lister, fönster (insida), el, ventilation, badrum, samtliga vitvaror, köksinredning, badrumsinredning, garderober & lägenhetens förråd m.m.

Lägenheten skall underhållas och hållas i ett gott skick. Observera att man också ansvarar för att fukt inte stannar mot fasad och att avrinning fungerar samt att snö borttages från sin privata terrass, balkong eller uteplats (vid behov). Läs mer under flik "Ordningsregler". Boende har 2-års garanti på samtliga vitvaror från Siemens (utgick 30 nov 2021). Läs mer under "Garanti Vitvaror". Föreningen har också upp till 5-års nybyggnadsgaranti som avser hela lägenheten. Besiktning & åtgärder är genomförda under perioden oktober/november 2021-januari 2023 (färdigställs slutet av januari 2023).

Man måste ansöka om tillstånd hos föreningen (styrelsen) för ingrepp i sin lägenhet på t.ex, bärande konstruktioner, el, värme & vatten. För vissa ingrepp krävs också bygglov/bygganmälan till Haninge Kommun. En blankett finns under "blanketter".

Viktig Information
§ En fullgod hemförsäkring med bostadsrättstillägg är ett krav för samtliga boende i föreningen.
§ Vänligen se till att byta batterier i er/era brandvarnare som är installerade i lägenheten samt ha mycket gärna en brandfilt och en brandsläckare i varje lägenhet, för er och andras säkerhet!
§ Bopärm. Varje lägenhet har fått en bopärm och den tillhör lägenheten. Här finns mycket användbar information för ett enkelt och problemfritt boende i föreningen. Bopärmen lämnas över till nästa ägare av bostadsrätten vid en försäljning, viktigt!
§ Nycklar & blippar. Till varje lägenhet hör minst tre (3) husnycklar och minst tre (3) blippar samt två (2) postnycklar till postfack. Samtliga nycklar och blippar överlämnas till nästa ägare vid en försäljning av bostaden, viktigt! Öppningshandtag till fönster skall också överlämnas till nästa ägare.