2/3/2022

Brevlåda & Postfack 📪

Till varje lägenhet hör en brevlåda (vid portentré) samt ett postfack (vid dörren, dock ej Port 96). Namn på medlem & boende finns även placerat på anslagstavlan i respektive ports entré. Välj själva om ni vill ta emot reklam eller inte via skylt i brevlåda som kan ändras.

Vår fastighetsförvaltare Fastum ordnar med namn på brevlåda, postfack vid dörr samt anslagstavlan. Meddela dem om namn inte är korrekt eller bytt vid inflytt (ring 90220 och uppge brf-förening, namn som är korrekt samt ert lägenhetsnummer). Samtliga ägare (medlemmar) av bostadsrätt ska finnas på anslagstavla, brevlåda och postfack dörr. Vid en pågående andrahandsuthyrning så får man sätta upp en egen tillfällig namnlapp på brevlåda samt postfack, detta gör inte styrelsen eller Fastum. Tillfälligt namn får inte finnas i anslagstavlan.

Från augusti 2021 så kommer Styrelsen också att ta hand om byte av låskolv för de som har tappat sina postnycklar till sin brevlåda. Kostnad att byta låskolv inklusive 2 nya nycklar: 800 kronor. Kostnad för byte påförs på nästa månadsavi från Fastum. Styrelsen har huvudnycklar till samtliga huvudpostfack och når samtliga brevlådor i föreningen (hör av Er till Styrelsen via mejl om ni har tappat postnycklar eller behöver tömma brevlådan av någon anledning).

Sedan början av april 2022 finns nu Postnord Brevlåda för utgående post vid Vega Torg (vid Pressbyrån). Man kan även lämna in utgående post på Direkten i Vega (Vega Allé 76). 💌