2/5/2021

Balkonginglasning 📌

Styrelsen har valt en leverantör för Brf Slänten med en snygg design som passar till Brf Släntens arkitektur. Vi har naturligtvis också tittat på frågor om pris, kvalitet, avbetalningsmöjligheter, leveranstid, tillvalsmöjligheter & garantier m m. Leverantör Lumon. Alla boende har fått en offert med tillvalslista & priser i sin brevlåda. Visningsdag på plats vid Brf Slänten inglasning av balkonger var i maj 2021 med Lumons visningstruck. Bygglovsansökan klar augusti 2021.

Svenska Lumon AB: 010-1502100 & www.lumon.se
Länk Lumon Brf Släntenhttps://blog.lumon.com/se/brf-sl%C3%A4nten
Beslut på föreningsstämma 17 juni 2021: 32 ja & 6 nej. Majoritetsbeslut för inglasning av balkonger i Föreningen.

Balkonginglasningar har utförts från Lumon under november 2021 och det är drygt 20 som har valt att glasa in sin balkong (drygt 25%). För nyinflyttade som inte har glasat in så kan man göra detta i efterhand då bygglov finns men det är endast Lumon som får utföra jobbet och beställning måste göras genom dem. Har ni några frågor så kontakta Lumon: Linus Bjersgård (Installation Manager Lumon): Telefon 08-52277302 & 070-7871870 & mail: linus.bjersgard@lumon.com.