10/6/2021

Ansökning Styrelsen Brf Slänten 1 i Vega 📌

Är du boende eller medlem i Brf Slänten 1 i Vega och önskar vara med i styrelsen? Normalt så har föreningen en årsstämma varje år (april-juni månad) där nya medlemmar väljs in i styrelsen (som ledamot eller suppleant). Brf Slänten 1 i Vegas stadgar säger 3-7 ledamöter och 0-3 suppleanter. Föreningen behöver två firmatecknare (Ordförande & Vice Ordförande).

Är du intresserad av att gå med i styrelsen och kunna påverka ditt boende? Maila isåfall styrelsen med en kort presentation av dig själv samt dina kontaktuppgifter (mail/telefon och lägenhetsnummer). Skriv i rubriken "Ansökan Styrelsen". Mail styrelsen: brfslanten@hotmail.com

Sista dag att anmäla intresse till Styrelsen i Brf Slänten 1 i Vega:
* inför föreningsstämma 2023: 28 februari 2023.
* inför föreningsstämma 2024: 29 februari 2024.

Brf Slänten 1 i Vega har idag ingen valberedning. Arvode finns. Sedan föreningen tog över från interrimsstyrelsen (SPG) i november 2020 så har totalt 18 personer varit med i styrelsen (den 4 juni 2023 så består styrelsen av totalt 7 personer).