12/16/2020

Ordningsregler- & Trivselregler Brf Slänten 📌

För att skapa ett så trivsamt boende som möjligt för alla så följer här lite Ordningsregler- & Trivselregler för Brf Slänten 1 i Vega (version 10: 2023-06-21).

§ 1 Gemensamma utrymmen. Visa hänsyn till grannar & boende. Håll nere ljudnivån i allmänna utrymmen såsom trapphus, loftgångar, cykelförråd & soprum. Skräpa inte ner. Rökning förbjuden.

§ 2 Soprummen. Släng Era sopor i kärlen avsedda för sopor. Släng det som avses att slängas i dessa (dekaler uppsatta på väggen). Större och skrymmande saker får inte slängas här utan man hänvisas till FTI sorteringsstation eller SRV Återvinningsstation (t ex Jordbro). Extra tömningar av sopkärl är mycket kostsamt & belastar oss alla.

§ 3 Tider. Ljudmässig hänsyn gäller hela dygnet men är framförallt viktigt mellan 22.00-07.00.

§ 4 Rökning är tillåten på sin egen balkong/terrass/uteplats. Visa hänsyn och rök inte precis vid Er grannes friskluftsintag och självklart tar man hand om sin egen fimp. Observera att man inte får störa sina grannar och rökning kan vara störande. 

§ 5 Grillning på sin egen balkong/terrass/uteplats. Tillåtet att grilla med elgrill eller gasolgrill – med hänsyn till Era närmsta grannar. Kol- & brikettgrill är inte tillåtet på föreningens mark och inte heller på privata balkonger/terrasser/uteplatser eller på vår gemensamma terrass (brandrisk).

§ 6 Privat Fest. Trevligt, men visa hänsyn. Varför inte knacka på och meddela Era närmaste grannar att ni skall ha folk på besök och dessa kan då meddela till festarrangören om det blir alldeles för livat & alldeles för sent. Ha också i åtanke att nästa gång kanske du själv vill ha folk på besök så med en trevlig inställning så brukar det bli som allra bäst!

§ 7 Snöröjning & vatten. Samtliga boende ansvarar för sin egen uteplats, balkong & terrass. Snö och vatten måste tas bort om det finns risk för fukt mot vägg/fasad. Avrinning skall fungera samt snö borttagas. Behöver ni kasta ned snö från balkong så se till att ni är minst två så kan någon stå vid marken och hålla utkik så ingen får på sig när det kommer ner.

Föreningen har 4 snöskyfflar, 4 järnspadar & 4 piasavakvastar (en av varje i varje ports gemensamma förråd). Man får låna dessa som lämnas tillbaka efter användning. Eftersom snöröjning kostar en hel del så kommer vi inte att betala för den tjänsten för att spara pengar (endast anropsavtal för istappar & snö på tak). De som bor i markplan kanske kan skotta om det behövs framför Er uteplats vid asfaltsgången. Som förslag. Husets fasad är tomtgräns mot Vega Allé och framsidan av huset är Haninge Kommuns ansvar.

§ 8 Boende ansvarar för sin lägenhet att hålla den i gott skick och att underhålla densamma. Man måste ansöka om tillstånd hos Föreningen (Styrelsen) för ingrepp i sin lägenhet på t ex bärande konstruktioner, el, värme & vatten. För vissa ingrepp krävs också bygglov/bygganmälan till Haninge Kommun.

§ 9 Hyra ut i andra hand. Ha i beaktan att Du/Ni som hyr ut i andra hand fortfarande har ansvar för lägenhetens skick, att försäkring är tecknad, att den som hyr i andra hand följer regler & stadgar samt att betalning av hyra/el & parkeringsplats betalas i tid. Juridiska personer ("företag") godkänns ej. Att hyra ut sin lägenhet i andra hand kräver alltid tillstånd från Styrelsen, blankett finns att få ifrån densamma. Avgiften är om 5.730 kronor/år (477,50 kr/mån) och avser år 2024. Kostnaden påförs på hyresavi. 

§ 10 Lägenheterna i Brf Slänten 1 i Vega är avsedda för boende, inte för företagsverksamhet. Att arbeta hemma i sin bostad är inget problem och kanske det nya normala men lägenheten får inte användas som affärsverksamhet utan endast som huvudsyfte till just en bostad.

§ 11 Vår gemensamma Terrass (Port 100, 5 trappor, 80 kvm + förråd). Terrassen kan bokas genom vårt bokningssystem för föreningen (max en bokning liggande per hushåll i taget). Föreningens boende/medlemmar har dock alltid rätt till tillträde. Terrassen är möblerad utomhus mellan början av april till mitten av oktober. Övrig tid på året utan trivselarrangemang ute (för att spara på livslängden). Var aktsam vid hantering & användning av våra gemensamma trivselmöbler.

Boende i Port 100 har bett om att vänligen visa hänsyn och inte festa längre än till 23.00 på fredagar & lördagar samt till 22.00 övriga dagar. Rökning är tillåten, använd askkoppen. Städa efter Er innan ni lämnar och ta med allt ni tog med Er dit också tillbaka därifrån. Sopsäckar finns i förrådet.

Gasolgrillen får användas av alla (ute på terrassen) och det är trevligt mot nästa granne att man rengör grillgallret efter sig. Glöm EJ att stänga av kranen för gasolen efter användning – viktigt! Gasoltuben fylls på när gasolen är slut (meddela Styrelsen om detta).

§ 12 Städdag. Vår- & Höst. Gemensam städdag varje vår (april) & höst (oktober) där vi städar kortsidorna samt asfaltsgången & slänten bakom huset. Beskär träd vid behov. Framsidan av huset är Haninge Kommuns ansvar då tomtgränsen är vår fasad ut mot Vega Allé. Föreningen har viss tillgång till städutrustning & redskap (t ex krattor/korgar & sekatörer). Det är inte obligatoriskt att deltaga men trevligt om flera vill hjälpa till och vi kan få fler engagerade i Föreningen.

§ 13 Gemensam Trivselfest. 1-2 gemensamma arrangemang per år för hela föreningen under perioden maj-augusti. Planerat till tidigast år 2023.

§ 14 Cykel- & Barnvagnsförråd. Det finns ett gemensamt förråd i varje port avsett för t ex cykel, barnvagn, rullstol, pulka osv för föreningens medlemmar. Nås endast med husnyckel.

§ 15 Brott Polisanmäls. Alla hjälps åt att förebygga samtliga typer av brott & skadegörelse. Ring & polisanmäl om ni ser något (112 akut, pågående brott) & 11414 (ej akut, men polisärende). Grannsamverkan är på gång (även tillsammans med andra närliggande Brf).

§ 16 Balkonger & Uteplatser. Det är okej att pyssla om sin egen balkong/terrass/uteplats med skärmar & insynsskydd m m. Om ni har blomlådor på balkongräcket, ha dem inåt så de inte faller på någon nedanför. Inglasning av balkonger är ej tillåtet på egen hand. Lumon har ensamrätt på inglasningar Brf Slänten (bygglov finns klart augusti 2021), läs mer under "balkonginglasning". För boende i markplan se flik "markplanslägenheter".

§ 17 Nycklar & Blippar. Till varje bostad ingår 3 husnycklar, vill man ha flera nycklar så får man på egen hand kontakta Haninge Lås AB (Sleipnervägen 20, Handen 08-7775560). För att erhålla och göra kopia på nycklar som är skyddade så krävs legitimation samt hyresavi för att legitimera sig. Egen bekostnad. Vid försäljning måste samtliga nycklar lämnas över till den nya ägaren. OBS! från den 4 mars 2021 så går Brf Slänten över till Blippar. Samtliga lägenheter har fått 3 st (tillhör lägenheten). Extra går att beställa via Styrelsen för 200 kr/st.

§ 18 Bortrest. En bra rekommendation är att lämna en nyckel till en granne eller en vän och be dem att titta till bostaden regelbundet & samtidigt tömma brevlådan. En vattenläcka eller annan pågående skada kan då upptäckas i god tid och förhindra större skadeverkningar.

§ 19 Vattenförbrukning. Kallvatten & varmvatten ingår i Er årsavgift (hyra). Förbrukningen av vatten belastar föreningens gemensamma ekonomi. IMD/mätare saknas för vatten i lägenheterna.

§ 20 Uppvärmning. Ingår i Er årsavgift (hyra). På radiatorerna (elementen) kan man sänka eller höja värmen (4 steg). Under den varma årstiden kan man ta ner dem på lägsta nivå. Belastar föreningens gemensamma ekonomi. Elementen kan behövas luftas med jämna mellanrum.  

§ 21 Medlemskap i Föreningen. Samtliga ägare av bostadsrätt i föreningen måste vara medlemmar i Brf Slänten 1 i Vega. Ansöks om i samband med köp (via mäklare) & Styrelsen godkänner medlemmar. Från januari 2021 så godkänns ej längre Juridiska Personer som nya medlemmar/ägare av bostadsrätt i Brf Slänten 1 i Vega. Samtliga medlemmars namn skall finnas med på anslagstavla, brevlåda samt postfack dörr.

§ 22 Utrymningsvägar skall alltid hållas fria från lösa föremål och brännbart material. Därför ska t ex cyklar, barnvagnar, pulkor & tidningspapper/kartong inte ens tillfälligt förvaras i trapphuset. Trapphuset är en väg ut och den andra är fönster eller egen terrass/balkong eller balkongdörr markplanslägenheter. Port 96 har också en separat brandtrappa/nödutgång med ingång/utgång direkt från loftgången (dörr finns vid loftgång mot ICA Nära-hållet). Ta ej hiss vid brand! Se till att byta batteri i brandvarnare i Er lägenhet vid behov samt ha mycket gärna brandsläckare & brandfilt i varje lägenhet. En gemensam brandsläckare finns i förrådet på vår gemensamma Terrass (skall vara där, får ej borttagas).

§ 23 HemförsäkringEn fullgod hemförsäkring med bostadsrättstillägg är ett krav, det måste alla ha.

§ 24 Parkering. Brf Slänten har 10 parkeringsplatser (19-28, robotfria) i nya Semi-Automatiska Garaget i två plan som öppnat den 3 maj i kvarter 10 (samma hus som ICA-Nära Vega). Boende i Brf Slänten kan också kontakta Savills direkt för hyra garageplats utöver våra 10 platser. Kostnad 1.275 kr/månad. Brf Slänten har tagit över köhantering från SPG 2021 och en engångsavgift om 400 kr per bil/köplats införs (administrationsavgift). Att stå på gatan kostar just nu 500 kr/månad (Haninge Kommun). Betala med app t ex EasyPark. Kan även betalas per dag eller per minut (besöksparkering). Var uppmärksam på Lastzon & Städdagar för att undvika onödiga böter (QSG bevakning).

§ 25 Bopärm. Varje lägenhet har fått en bopärm och den tillhör lägenheten. Här finns mycket användbar information för ett enkelt och problemfritt boende i föreningen. Bopärmen lämnas över till nästa ägare av bostadsrätten vid en försäljning, viktigt! Även handtag till fönster skall lämnas över till ny ägare vid försäljning.

BOSTADSRÄTTSLAGEN

I övrigt så gäller naturligtvis Bostadsrättslagen (1991:614) som sätter regler & lagar om Bostadsrättsföreningar & Bostadsrätter. Denna lagen går alltid först. Se separat flik "Bostadsrättslagen".

MER INFORMATION

I varje hushålls Bopärm (medföljer vid köp av Bostadsrätten) så finns Föreningens Stadgar, Underhållsansvar Boende/Förening samt Faktablad ”Att Bo i Bostadsrätt” m m. Se separat flik "Bopärm".