6/12/2023

Stämmoprotokoll 2023

Stämmoprotokoll 2023


5/9/2022

Stämmoprotokoll 2022

Stämmoprotokoll 2022 (PDF-fil)


1/14/2021

Föreningsstämma 📌

Föreningsstämma ("årsstämma") för år 2021 hölls den 17 juni & för år 2022 den 28 april. Stämmorna hölls i form av en ren poströstningsstämma. Föreningsstämma år 2023 hölls den 30 maj på föreningens gemensamma takterrass. Ordinarie stämma för Brf Slänten hålls varje år mellan månaderna mars-juni. Extra föreningsstämma kan bli aktuellt om det skulle behövas.

Föreningsstämma för år 2024 kommer att hållas tisdagen den 28 maj klockan 18.00 på föreningens gemensamma takterrass (Port 100, 5 trappor). Kallelse kommer senast 2 veckor före stämman. 

Varje medlem har en rösträtt på stämma med undantag om endast en röst per lägenhet i föreningen gäller (även om flera medlemmar äger en lägenhet gemensamt). Om en medlem äger flera lägenheter i föreningen så har man fortfarande bara en röst. Om man har en skuld till föreningen (obetald avi/avier) så har man ej rösträtt på föreningsstämman. Kan man inte närvara på stämman så kan man skicka ett ombud via en skriftlig fullmakt (som gäller max i ett år). Fullmakt finner ni på hemsidan under flik "blanketter". Ett och samma ombud med fulllmakt får bara företräda en medlem. 

En motion är ett förslag från en medlem i föreningen som skall behandlas på föreningsstämman. Styrelsen redovisar och tar ställning till motion i god tid före stämman. Motion till föreningsstämma 2024 måste inlämnas senast den 29 februari 2024 till styrelsen (via mail eller brevlåda).

Protokoll från stämma är tillgängliga för medlemmar i föreningen senast 3 veckor efter stämman (stämmoprotokoll). Finns publicerat på föreningens Facebooksida som PDF (30 juni 2021 & 9 maj 2022) samt som nyhet på denna sidan och nedan:

https://brfslanten.se/STAMMOPROTOKOLL_BRF_SLANTEN_FORENINGSSTAMMA_2021.pdf