7/1/2021

Anticimex

Om någon finner skadedjur i sin lägenhet så kontaktar ni själva Anticimex för borttagning av dessa. Det kan röra sig om t.ex. vägglöss, råttor/möss eller kackerlackor. Åtgärder måste sättas in direkt för att detta inte skall sprida sig inom fastigheten. Om någon ser eller finner skadedjur i allmänna utrymmen inom fastigheten (inomhus) så meddela styrelsen om detta omgående tack.

Ring Anticimex på telefonnummer 075-2451000 och beställ sanering (öppettider vardagar 07.00-18.00). Web: www.anticimex.com/sv-se/

Brf Slänten 1 i Vega har sin fastighetsförsäkring hos Brandkontoret med försäkringsnummer 111942*3. Telefon Brandkontoret: 08-54528600. Uppge detta vid kontakt med Anticimex skadedjursbekämpning. Adress Brf Slänten 1 i Vega: Vega Allé 94, 96, 98 & 100.