12/26/2020

Andrahandsuthyrning 📌

Hyra ut i andra hand s k "andrahandsuthyrning". Ha i beaktan att Du/Ni som hyr ut i andra hand fortfarande har ansvar för lägenhetens skick, att en fullgod hemförsäkring med bostadsrättstillägg är tecknad för bostadsrätten, att den som hyr i andra hand följer föreningens regler & stadgar samt att betalning av hyra/el betalas i tid. Läs mer om andrahandsuthyrning under föreningens stadgar. Juridiska personer ("företag") godkänns inte att hyra i andrahand (sedan i januari 2021).

Den som hyr i andra hand behöver ej söka medlemskap i Brf Slänten 1 i Vega. En tillfällig namnskylt får sättas upp på brevlåda samt postfack dörr. Detta får man ombesörja själv och den tillfälliga namnskylten skall borttagas efter avslutad andrahandsuthyrning.

Att hyra ut sin lägenhet i andra hand kräver alltid tillstånd från styrelsen, blankett finns att få ifrån densamma, se även under "Blanketter". Ärenden och tvister om andrahandsuthyrning sköts av Hyresnämnden.

Avgiften för andrahandsuthyrning är om 5.730 kronor/år eller 477,50 kr/mån, avser 2024). Kostnaden påförs på er hyresavi. Beloppet motsvarar 10% av prisbasbeloppet och ändras årligen.

Observera att man inte kan behålla sin plats i garage vid en andrahandsuthyrning. Då får man sin plats uppsagd (med uppsägningstid enligt hyreskontrakt) och får ställa sig i kö för garageplats igen när andrahandsuthyrningen är avslutad om så önskas.