12/21/2020

Brf Slänten - Stadgar 📌

Stadgar är bostadsrättsföreningens interna regler & grunden för föreningens verksamhet. Bostadsrättslagen står över interna stadgar om de skulle strida mot lagen. Stadgar är en offentlig handling. Våra stadgar finns att läsa i följande dokument stadgar.pdf